Gemeente Duiven

In Duiven is het goed leven en werken. De gemeente wil een aantrekkelijke werk- en leefomgeving die toekomstgericht en duurzaam is.

Duurzaamheid en energieneutraal zijn belangrijke mondiale en nationale thema's. En dus ook belangrijke thema's in Duiven. De gemeente helpt inwoners en bedrijven op verschillende manieren om invulling te geven aan deze thema's. Het Liemers Energieloket is daar één van.

 

Winst uit je woning

De gemeente Duiven streeft naar een lager energiegebruik. Het isoleren van de woning of het plaatsen van zonnepanelen betekent een flinke besparing op uw energierekening én verbetert het wooncomfort. Het Energieloket organiseert daarom voor woningeigenaren in de gemeente een gezamenlijke inkoopactie met Winst uit je woning. 

Schrijf u geheel vrijblijvend in en ontvang een onafhankelijk advies op www.liemersenergieloket.nl/winstuitjewoning