Zevenaar

 100% aardgasvrijOp weg naar 100% aardgasvrij

Nederland gaat aardgasvrij wonen!

De ambitie van Zevenaar is om in 2040 aardgasvrij te zijn. Bij verbranding van fossiele brandstoffen komt CO₂ vrij. Dit is een van de veroorzakers van de klimaatverandering die we juist tegen willen gaan. Aardgas is zo’n fossiele brandstof. Op dit moment zijn bijna alle Nederlandse huizen nog aangesloten op het aardgasnet. Samen zorgen ze voor flinke CO₂-uitstoot. We moeten onder andere stoppen met het gebruik van aardgas om de Nederlandse klimaatdoelen te kunnen halen. Dit betekent dat we alternatieven gaan gebruiken voor het koken op aardgas en verwarmen van woningen en gebouwen.

Hoe gaan we ervoor zorgen dat we aardgasvrij kunnen wonen?

Om bestaande woningen duurzaam te maken of toekomstbestendig nieuw te bouwen moeten we beginnen met besparen. Daarnaast is kennis nodig over de duurzame energiebronnen die lokaal aanwezig zijn en over de benodigde energienetwerken voor elektriciteit, warmte en groen gas. Samen met de netbeheerder brengen we in kaart welke alternatieven in de regio aanwezig zijn en een mogelijk alternatief voor aardgas zijn. Wij bekijken hoe dit binnen het duurzaamheidsprogramma van de gemeente past. Daarnaast gaan we met verschillende partijen om tafel om tot een plan te komen en vragen we u om mee te denken in de totstandkoming van de warmtevisie, een eerste stap richting aardgasvrij.

Wat kunt u nu al doen?

Het realiseren van de ambitie van Zevenaar om in 2040 aardgasvrij te gaan wonen en werken doen we samen. Overweegt u op dit moment een nieuwe CV-ketel aan te schaffen? Misschien is dit het moment om een alternatief te kiezen waarmee u voorbereid bent op de toekomst. U kunt uw huis ook beter isoleren of bijvoorbeeld zonnepanelen aanschaffen. Dit kunt u alleen doen of met de hele straat. Als u plannen heeft om een woning te kopen of een woning te bouwen, kunt u om kosten op de langere termijn te besparen nu al kiezen voor betere isolatie en voor een alternatief voor aardgas om uw woning te verwarmen. Het Liemers Energieloket kan u verder helpen via 085 303 06 70 (ma t/m vr van 9.00 - 17.00 uur).

Vragen?

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over aardgasvrij, het beleid van de gemeente met betrekking tot aardgasvrij wonen of hoe u zich kunt voorbereiden? Bekijk dan de antwoorden op de meest gestelde vragen rondom dit onderwerp.

 

De ontwerp-warmtevisie Zevenaar is vrijgegeven voor reactie tot 15 september 2019

Vanaf 5 juli staat de ontwerp-warmtevisie op de website van de gemeente Zevenaar (www.zevenaar.nl/warmtevisie). Inwoners kunnen hun inhoudelijke reactie geven tot 15 september 2019 via aardgasvrij@zevenaar.nl. De ontwerp-warmtevisie beschrijft in grote lijnen hoe Zevenaar wijk voor wijk aardgasvrij wordt.

De gemeente Zevenaar vindt het belangrijk dat de inhoud van de warmtevisie is besproken met haar inwoners. Daarom hebben inwoners in april een uitnodiging ontvangen om te reageren op de inhoud van de concept-warmtevisie. De opmerkingen van inwoners zijn afgewogen en grotendeels verwerkt in het document, dat nu een ontwerp-warmtevisie is.

Hoe gaat het verder?

In september wordt mogelijk een informele raadsbijeenkomst georganiseerd om onze inwoners de gelegenheid te bieden om met de gemeenteraad in gesprek te gaan over de ontwerp-warmtevisie. Alle reacties (zowel tijdens de bijeenkomst als de schriftelijke reacties) worden afgewogen en de ontwerp-warmtevisie wordt daarmee aangescherpt. Het voornemen is dat de definitieve versie van de warmtevisie ter vaststelling wordt aangeboden tijdens de raadsvergadering van 27 november 2019. Lees meer

 

Grootschalige inkoopactie Winst uit je woning

Winst uit je woning

Succesvolle inkoopactie voor zonnepanelen en woningisolatie is bijna afgerond

Begin april 2019 is het Liemers Energieloket in samenwerking met Winst uit je woning en de gemeente Zevenaar de advies- en inkoopactie voor zonnepanelen, vloerisolatie, spouwmuurisolatie en isolatieglas gestart. Om bewoners te attenderen op deze actie werd er een brief gestuurd naar ruim 8.000 bewoners met een koopwoning. Na ruim 3 maanden en 160 adviezen aan huis loopt de actie op zijn einde.

Waarom investeren in zonnepanelen?
U kunt een compleet geïnstalleerd en werkend zonne-energiesysteem al voor € 3.000, aanschaffen. Dit systeem is in 6 tot 8 jaar terugverdiend en gaat minimaal 25 jaar mee. Een groot voordeel is dat u de 21% btw op de aanschaf terugkrijgt van de Belastingdienst.

Isolatie voor meer wooncomfort
Met vloerisolatie wordt er energie bespaard én het huis een stuk comfortabeler. Omdat de vloer warmer blijft, is er minder last van koude voeten en tocht. Ook voorkomt het eventueel vochtproblemen vanuit de kruipruimte. Spouwmuurisolatie levert veel op en kost relatief weinig. Met het plaatsen van HR++ glas in een hoekwoning bespaart u gemiddeld € 250,- tot € 350,- per jaar. Uiteraard is de prijs sterk afhankelijk van de hoeveelheid ruiten die u wenst te vervangen en uw specifieke voorkeuren. Winst uit je woning informeert bewoners hierover tijdens een bezoek aan huis.

Inwoners met interesse in woningisolatie en/of zonnepanelen kunnen zich tot eind juli via www.liemersenergieloket.nl/winstuitjewoning aanmelden voor de actie.