Gemeenten

Alle deelnemende gemeenten hebben ambities op het gebied van energie en klimaat. Op deze gemeentepagina's vindt u voorbeelden van projecten en initiatieven die per gemeente zijn of worden uitgevoerd. U kunt zich aansluiten bij initiatieven of inspiratie opdoen aan de hand van de voorbeelden.