Bijna 1.300 aanvragen voor energiemaatregelen bij Liemers loket: ‘Winst uit je woning’

Datum: 
18/07/2019

Bijna 1.300 woningeigenaren in de gemeenten Westervoort, Duiven, Doesburg en Zevenaar hebben bij het Liemers Energieloket aangeklopt voor maatregelen om hun huis te verduurzamen. Via het loket kunnen onder meer zonnepanelen, vloerisolatie, spouwmuurisolatie en isolatieglas worden ingekocht. 

Het Liemers Energieloket begon eind april met een advies- en inkoopactie voor woningeigenaren. Via de actie ‘Winst uit je woning’, die aan het loket is gekoppeld, kunnen huizenbezitters collectief maatregelen inkopen. Het Liemers Energieloket belooft daarbij gunstige voorwaarden en scherpe tarieven.

In Zevenaar namen 586 woningbezitters deel aan de actie 'Winst uit je woning’ om hun huis te verduurzamen. De maatregelen variëren van het plaatsen van zonnepanelen, het isoleren van vloeren en spouwmuren tot het plaatsen van isolerend glas.

In Westervoort klopten 250 huizenbezitters aan bij het energieloket, in Duiven waren dat er tot dusverre 350. In deze gemeente werden ruim zevenduizend huizenbezitters per brief geattendeerd op het Liemers Energieloket, in Westervoort werden ruim vierduizend inwoners aangeschreven.

Huisbezoek kost 29 euro

Wie zich meldt bij het energieloket, krijgt desgewenst een onafhankelijk adviseur aan huis. Zo'n huisbezoek kost 29 euro. Tijdens het bezoek bekijkt de adviseur welke energiemaatregelen voor die specifieke woning mogelijk zijn. 

In Doesburg vroegen 88 inwoners bij het Liemers Energieloket een offerte voor het verduurzamen van hun woning. Daarnaast biedt de gemeente Doesburg de mogelijkheid om via de gemeente een energieadvies op maat te laten doen. Zij hebben twee adviseurs in huis: één voor de monumentale panden en één voor de overige panden. Doesburg telt namelijk 103 gemeentelijke monumenten en 158 rijksmonumenten. Bij deze energiescan wordt gekeken hoe het monument verduurzaamd kan worden zonder het aanzicht van het gebouwen te verstoren door bijvoorbeeld zonnecollectoren.

Belangstellenden kunnen zich nog tot 21 juli 2019 inschrijven op liemersenergieloket.nl/winstuitjewoning. Voor vragen is de helpdesk bereikbaar op telefoonnummer 023-583 6936.