De mogelijkheden van zonnevelden in Zevenaar

Datum: 
19/11/2018
De gemeente Zevenaar wil in 2040 energieneutraal zijn. Om dit te bereiken zijn initiatieven van anderen nodig, zoals het realiseren van (grootschalige) zonnevelden. De energietransitie heeft ruimtelijke gevolgen. Daarom is het goed om te bepalen welke ruimtelijke en landschappelijke aspecten belangrijk zijn en hoe aanvragen voor de aanleg van grootschalige zonnevelden getoetst moeten worden.

In april heeft de gemeente met verschillende partijen hierover van gedachten gewisseld. De input van die avond is meegenomen in een (concept) afwegingskader. De samenvatting kun je hier downloaden.

Lees meer op de website van de gemeente Zevenaar