De ontwikkeling van een aardgasvrij Zevenaar: de ontwerp-warmtevisie vrijgegeven voor reactie tot 15 september 2019

Datum: 
05/07/2019

Vanaf vandaag staat de ontwerp-warmtevisie op de website van de gemeente Zevenaar (www.zevenaar.nl/warmtevisie). Inwoners kunnen hun inhoudelijke reactie geven tot 15 september 2019 via aardgasvrij@zevenaar.nl. De ontwerp-warmtevisie beschrijft in grote lijnen hoe Zevenaar wijk voor wijk aardgasvrij wordt.

Wat ging eraan vooraf?
Gemeente Zevenaar heeft de verantwoordelijkheid inwoners te informeren over en begeleiden in de transitie naar aardgasvrij wonen. De afgelopen maanden is gewerkt aan de eerste stap richting een aardgasvrij Zevenaar. Om deze reden is een warmtevisie in concept opgesteld. De warmtevisie beschrijft in grote lijnen hoe Zevenaar wijk voor wijk aardgasvrij wordt.

De gemeente Zevenaar vindt het belangrijk dat de inhoud van de warmtevisie is besproken met haar inwoners. Daarom hebben inwoners in april een uitnodiging ontvangen om te reageren op de inhoud van de concept-warmtevisie. De opmerkingen van inwoners zijn afgewogen en grotendeels verwerkt in het document, dat nu een ontwerp-warmtevisie is.

Hoe gaat het verder?
In september wordt mogelijk een informele raadsbijeenkomst georganiseerd om onze inwoners de gelegenheid te bieden om met de gemeenteraad in gesprek te gaan over de ontwerp-warmtevisie. Alle reacties (zowel tijdens de bijeenkomst als de schriftelijke reacties) worden afgewogen en de ontwerp-warmtevisie wordt daarmee aangescherpt. Het voornemen is dat de definitieve versie van de warmtevisie ter vaststelling wordt aangeboden tijdens de raadsvergadering van 27 november 2019.

Aanvullende vragen en informatie
Voor vragen kunt u terecht op de website van de gemeente Zevenaar. U vindt daar meer informatie over de warmtevisie, zoals een samenvatting, een voorlopige planning en veel gestelde vragen met de bijbehorende antwoorden. Praktische informatie over isolatie over uw woning of het aardgasvrij maken van u woning kunt u krijgen via het Liemers Energieloket via www.liemersenergieloket.nl of telefonisch via 085 303 06 70.