Routekaart Energietransitie Regio Arnhem Nijmegen

Datum: 
28/06/2018

De gemeenten binnen de regio Arnhem-Nijmegen hebben een gezamenlijke routekaart vastgesteld voor de energietransitie in de regio. De energietransitie is in volle gang. Toch gaat het niet snel genoeg. Om het doel van een energieneutrale regio in 2050 te halen is een versnelling nodig.

De Routekaart geeft aan wat de belangrijke thema’s voor de komende zes jaar zijn: verder gaan met energiebesparing, aan de slag met de warmtetransitie (aardgasloos), meer duurzame elektriciteit en meer duurzaam vervoer. Meters maken lukt alleen wanneer er goede afspraken gemaakt kunnen worden met bedrijven en organisaties en het is belangrijk dat de gemeenten de energietransitie samen met hun inwoners organiseren. Op dit moment worden er regioateliers gehouden om de regionale opgave verder uit te werken en te concretiseren voor elke gemeente.

Overzicht maatregelen Regio Arnhem Nijmegen tot en met 2023

In bovenstaande figuur staan de regionale tussendoelen voor 2023:

  • Energie besparen, doel 1,5% per jaar in gebouwde omgeving, bij bedrijven en in vervoer.
  • Toename duurzame energieproductie met ruim 2% per jaar.
  • Zonnepanelen op daken uitbreiden met 6.500 woningen/jaar, een verdubbeling t.o.v. nu.
  • Meer duurzame warmte in woningen (warmtepomp, houtpellets), 4.300 woningen/jaar.
  • Meer duurzame warmte via warmtenetten, omvang ruim 6.000 woningequivalenten/jaar.
  • 25 windturbines (3 MW) erbij in de regio, in lijn met initiatieven die er nu al zijn.
  • Zonnevelden, er zijn circa 200 ha aan initiatieven, maar bijna 1.000 ha is nodig.
  • Mogelijk maken van groei elektrisch vervoer, een groei met 7.000 auto’s per jaar is gewenst.

Meer weten over de ambities op gebied van energietransitie van de regio Arnhem - Nijmegen?
Lees de Samenvatting Routekaart Energietransitie Regio Arnhem Nijmegen (PDF) of het achtergrondrapport bij de samenvatting Actualisatie routekaart energietransitie Regio Arnhem Nijmegen (PDF).