Subsidieregeling Energiebesparing Eigen Huis voor eigenaar-bewoners is op!

Datum: 
27/04/2017
De Subsidieregeling Energiebesparing Eigen Huis (SEEH) is populair onder huizenbezitters. Het budget voor 2017 is sinds 26 april uitgeput.

Het heeft voor eigenaar-bewoners van een eigen huis geen zin meer om een subsidieaanvraag in te dienen voor isolatiemaatregelen. Tot 26 april 2017 zijn er voldoende aanvragen ontvangen om het beschikbare budget uit te geven.

RVO.nl heeft meer aanvragen ontvangen dan er aan subsidiebudget is gepubliceerd. Ze houden er namelijk rekening mee dat er bij de behandeling ook nog subsidieaanvragen afvallen. Uiterlijk eind juli geven zij uitsluitsel over aanvragen die in april ontvangen zijn.

Heeft u een aanvraag ingediend? U bepaalt zelf of u de maatregelen al uitvoert of toch eerst wacht of u een positieve of negatieve beschikking van de subsidie ontvangt. Uw ingediende aanvraag garandeert niet dat u daadwerkelijk subsidie ontvangt.

Voor Vereniging van Eigenaren (VvE) is er een apart subsidiebudget waar nog voldoende budget is. VvE’s kunnen dus nog steeds aanvragen indienen.

Wilt u weten hoe u energie kunt besparen? Kijk dan op https://www.energiebesparendoejenu.nl/

Voor meer informatie over de subsidie kijk op deze website bij Kan ik gebruik maken van de "Subsidie energiebesparing eigen huis" voor isolatiemaatregelen? of ga naar de website van ROV.nl.