Snelfietsroute De Liemers

Op 31 maart 2016 is de hoogwaardige snelfietsroute geopend tussen Westervoort en Zevenaar: De Liemers. De Liemers loopt langs het spoor en verbindt de woonkernen van Zevenaar, Duiven en Westervoort. De route sluit aan op het fietspadennetwerk van Arnhem.

Fietsen aantrekkelijker

Snelfietsroutes zijn rechtstreekse routes op langere afstanden (15 tot 20 kilometer) die steden en/of woonwerklocaties met elkaar verbinden. Het zijn directe fietsverbindingen met weinig opstakels. Zoveel mogelijk voorrang voor fietsers, weinig hinder van ander verkeer en vlak asfalt. Hierdoor fietst u zo makkelijk mogelijk van en naar uw bestemming en bespaart u tijd.

Snelle verbinding, zonder files

De snelfietsroute De Liemers sluit aan op de snelfietsroute F12 naar Arnhem. Voor forensen die wonen in de Liemers en werken in Arnhem wordt het een stuk aantrekkelijker om de fiets te pakken en de auto te laten staan.

Kijk voor verdere uitleg en tracés van de snelwegroutes op www.snelfietsroutesgelderland.nl.