Energiebesparing

Er zijn tal van mogelijkheden om energie te besparen en nog comfortabeler te wonen. 

Kan ik een duurzaamheidslening aanvragen in de gemeente Westervoort?
Wilt u uw huis energiezuinig maken om zo uw woonlasten te verlagen en bij te dragen aan een beter milieu? Met de Duurzaamheidslening kunt u tegen gunstige voorwaarden geld lenen. Met dit geld neemt u energiebesparende maatregelen voor uw woning.

De gemeente Westervoort biedt woningeigenaren de mogelijkheid om via het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland (SVn) een Duurzaamheidslening af te sluiten. Woningeigenaren met een woning met een bouwjaar tot 1986 kunnen maximaal € 10.000 lenen voor energiebesparende en -opwekkende maatregelen aan de woning.

De duurzaamheidslening is bedoeld voor de financiering van de werkelijke kosten van:

 • duurzaamheidsmaatregelen
 • energiebesparingsadvies
 • maatwerkadviezen
 • voor eigen woningen in de gemeente Westervoort.

U kunt minimaal € 2.500 en maximaal € 10.000 lenen. Bij de aanvraag om een lening hoort ook een financiële onderbouwing bijvoorbeeld met offertes of prijslijsten van materialen.

De voorwaarden voor een lening zijn:

 • Het gaat om een bestaande particuliere woning in de gemeente Westervoort.
 • De woning is bestemd voor permanente bewoning.
 • De woning wordt bewoond door de eigenaar.
 • De werkzaamheden waarvoor de lening wordt aangevraagd zijn nog niet uitgevoerd op het moment waarop de lening wordt aangevraagd.

 


Is uw vraag niet beantwoord? Bel 085 401 17 62
Kan ik gebruik maken van de "Subsidie energiebesparing eigen huis" voor isolatiemaatregelen?

Voor het isoleren van je dak, spouwmuur, gevel, vloer en glas kun je vanaf 2 september 2019 de Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH) voor eigenaar én bewoner aanvragen. Voorwaarde is dat je ten minste 2 isolatiemaatregelen laat uitvoeren.

De SEEH voor eigenaar én bewoner loopt vanaf 15 augustus 2019 tot en met 31 december 2020. Dit betekent dat je subsidie kunt aanvragen voor maatregelen die na 15 augustus 2019 zijn uitgevoerd. Deze subsidie kun je aanvragen vanaf 2 september 2019.

Subsidie voor energiebesparende maatregelen

Wil je in aanmerking komen voor de SEEH voor eigenaar én bewoner? Bekijk dan eerst welke energiebesparende maatregelen onder deze regeling vallen. Daarnaast kan het interessant zijn om aanvullende energiebesparende maatregelen uit te voeren. Wil je jouw woning drastisch laten verbeteren, lees dan ook de informatie over de subsidie voor een zeer energiezuinig pakket. De subsidie wordt slecht eenmaal per woning verstrekt.

Subsidie voor maatwerkadviesrapport

Wil je weten welke energiebesparende maatregelen voor jouw woning het beste resultaat en rendement geven? Vraag dan eerst een maatwerkadviesrapport aan. Ook hiervoor kun je subsidie krijgen. Die vraag je aan nadat je de rekening voor het rapport hebt betaald én nadat je minimaal 2 energiebesparende maatregelen hebt laten uitvoeren.

Aanvragen

Aanvragen is mogelijk vanaf 2 september 2019 op RVO.nl . Bekijk voor het indienen van uw aanvraag eerst de voorwaarden.

 


Is uw vraag niet beantwoord? Bel 085 401 17 62
Hoe kun je als VvE een gebouw verduurzamen?

Als je als VvE een gebouw wilt verduurzamen sta je er niet alleen voor. Hier vind je een wegwijzer in de beschikbare informatie.

Gezamenlijke verantwoordelijkheden VvE

Een Vereniging van Eigenaren deelt de verantwoordelijkheden voor het gebouw. Samen beslis je over het schilderwerk en over wie de stoep veegt. Afspraken hóe je dat doet worden op twee manieren vastgelegd;

 • In de splitsingsakte worden de harde afspraken vastgelegd. Wat is van wie, wie zit er in het bestuur etc.
 • In het huishoudelijk regelement worden de praktische afspraken vastgelegd.

Als je iets wilt veranderen moet je voor de splitsingsakte naar de notaris. Maar het huishoudelijk regelement kun je iedere vergadering, op de voorwaarden van de akte (bv. met meerderheid van stemmen), aanpassen. Lees meer over beheer en bestuur op Nederlandvve.nl.

Als je wilt verduurzamen doe je dat ook samen. Het dak, de muren, de vloer en de ramen zijn meestal een beetje van iedereen. Dus zorg ervoor dat je iedereen ook meekrijgt bij je plannen. Lees de akte en het regelement en presenteer je plan bij de ALV. Hoe je dat precies doet en waar je aan moet denken vind je op de site van VvE’s met energie. Zij bieden een stappenplan en handige tips voor het proces.

Ondersteuning bij verduurzaming

Arnhem AAN laat zien welke goede voorbeelden er in Arnhem zijn. Arnhem AAN werkt met AANjagers; bewoners met ervaring met verduurzaming. Zij kunnen je verder helpen om de volgende stap te zetten. Ook de Gereedschapskist van de AANjagers biedt mogelijkheden. Het AANjaagfonds is speciaal opgericht om duurzame wijk- en buurtinitiatieven te ondersteunen in de uitvoering van hun activiteiten.

Zelf thuis aan de slag? Op Energieloket Midden Gelderland kan je terecht met je vragen over energie. Bijvoorbeeld over de isolatie van je woning, over zonnepanelen, of over een nieuwe warmteinstallatie. Ook kun je er een gratis woonwensenscan aanvragen!

In Gelderland is een speciaal loket voor VvE’s; het VvE Energieloket. Hier vind je informatie over de mogelijkheden voor verduurzaming van een VvE en hoe je daar ondersteuning bij krijgt. Je kunt het loket ook bellen met vragen.

Landelijk is VvE belang de aangewezen vraagbaak. Op hun site en in het tijdschrift zijn voorbeelden te vinden van verduurzaming met tips, aandachtspunten en nuttige links. Bovendien kan VvE belang met je meedenken over waar je moet beginnen. Als je lid bent is dat gratis.

Subsidie

Er zijn verschillende subsidies aan te vragen als VvE. Voor algemene procesondersteuning kun je terecht bij Arnhem AAN.

Wil je een Duurzaam Meerjarig onderhoudsplan (MJOP) of NOM Ready plan laten maken dan kun je subsidie krijgen van de provincie Gelderland voor een bouwkundige die met je een plan maakt. Dit zijn plannen waarmee je een gebouw voorbereidt op de gasloze toekomst. Meer info vind je bij het VvE Energieloket.

Ook bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland kun je subsidie krijgen voor een energieadvies. Voorwaarde is dan wel dat je minimaal twee van de maatregelen uitvoert.

Daarnaast zijn er verschillende leningen voor duurzame maatregelen. Een overzicht vind je bij de Energiesubsidiewijzer en bij het NEF.

Zonnepanelen

Zonnepanelen lijken de makkelijkste maatregel voor een VvE. Het dak is groot maar er zijn een aantal aandachtspunten;

 1. Maak eerst een totaalplan. Dit plan zorgt voor een beter afweging van de investeringen. Voor meer informatie over het opstellen van een plan vind je op de website van het VvE Energieloket
 2. Denk ook aan warmte als mogelijkheid. PVT panelen of zonnecollectoren zetten zonlicht om in warm water wat wordt opgeslagen in een buffervat. Het is wel duurder maar levert ook veel meer op.

Informatie over zonnepanelen vind je via Milieu Centraal.

Informatie over de verdeling van stroom en praktische VvE-zaken vind je bij VvE zonnecoach.

Meer lezen

Er is veel geschreven over een aanpak voor VvE’s. 

TNO heeft met partners een uitgebreid onderzoek gedaan naar maatregelen. Op deze site vind je tal van links en hulpmiddelen.

Energielinq biedt bouwtechnische materialen voor Nul op de Meter. Ook voor VvE’s. Dit is iets om met een bouwtechnisch adviseur te bespreken.

 


Is uw vraag niet beantwoord? Bel 085 401 17 62
Hoe kan de Energiebank mij helpen te besparen op mijn energierekening?

Als je inkomen maximaal 120% van de bijstandsnorm is, dan kan de Energiebank je helpen energie te besparen. Om de energiebesparing te realiseren geeft een energiecoach tips voor gedragsverandering en fysieke maatregelen. Daarnaast bieden zij producten aan die direct het energieverbruik omlaag kunnen brengen. Zo wordt er voor elk huishouden een specifiek pakket samengesteld met hierin energiebesparende producten. Voorbeelden van deze producten zijn radiatorfolie, LED-lampen en tochtstrips. De schatting is dat de gemiddelde besparing na de bezoeken van de energiecoach zo’n € 200,- per jaar is.


Is uw vraag niet beantwoord? Bel 085 401 17 62
Waar vind ik informatie over energiezuinige nieuwbouw?

Wil je een nieuwbouwwoning kopen of huren? Laat je dan goed informeren. Nieuwbouwwoningen zijn steeds energiezuiniger. Waar moet je op letten? En welke mogelijkheden biedt nieuwbouw?

Op de website www.bewustnieuwbouw.nl vind je informatie over het kopen, huren en bewonen van nieuwbouwhuizen vanaf het moment dat een verhuiswens ontstaat tot na de overhandiging van de sleutels. Van een handig stappenplan tot inhoudelijke informatie over bijvoorbeeld energielabels, aardgasvrij wonen en financiën. Ook vind je er praktische zaken en ervaringen van bewoners.


Is uw vraag niet beantwoord? Bel 085 401 17 62
Hoe kan een school eenvoudig energie besparen?

Op 16 april 2019 start het 2-jarige programma "Scholen besparen energie". Het ministerie van BZK lanceert het programma in samenwerking met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), PO-Raad, VO-raad, Ruimte-OK, Bouwstenen voor Sociaal en RVO.nl.

Scholen besparen energie

Het programma ondersteunt basisscholen en middelbare scholen actief en onafhankelijk bij het nemen van eenvoudige maatregelen om energie te besparen. Daarbij ligt de focus op kleine energiebesparende ingrepen die weinig kosten, en waarmee schoolbesturen relatief veel geld kunnen besparen.

Denk bijvoorbeeld aan het inzichtelijk maken van het energieverbruik, het minimaliseren van sluimerverbruik en het energiezuinig inregelen van de verwarming. Aan de slag gaan met energiebesparend gedrag samen met leerlingen en leerkrachten hoort daar ook bij. Uit de praktijk blijkt dat met al dat laaghangend fruit al snel zo’n 10% energiebesparing kan worden bereikt.

Direct aan de slag

Schoolbesturen worden actief ondersteund in het nemen van de eerste stappen. Een Energiebespaarder maakt samen met het schoolbestuur inzichtelijk welke mogelijkheden er zijn om energie te besparen. Via een online en telefonische helpdesk kunnen schoolbesturen vragen stellen.

Schoolbesturen die direct aan de slag willen, vragen op de website een startpakket aan met daarin processtappen, tips en informatie voor het nemen van energiebesparende maatregelen.


Is uw vraag niet beantwoord? Bel 085 401 17 62
Hoe kan ik bij een verbouwing rekening houden met vogels en vleermuizen?

Verstedelijking draagt bij aan het verlies van biodiversiteit, maar de bouw biedt ook kansen. Voor sommige dieren zijn onze steden en dorpen zelfs het belangrijkste leefgebied.  Bekende voorbeelden zijn gierzwaluw, huismus en gewone dwergvleermuis, die allen succesvol gebruik maken van de gebouwen waarin wijzelf wonen en werken.

Door rekening te houden met hun wensen, kun je vogels en vleermuizen een verblijfplaats bieden bij jouw huis of tuin. Je kunt hierbij denken aan bijvoorbeeld neststenen voor gierzwaluwen en vleermuizen of Vogelvides voor huismussen.


Is uw vraag niet beantwoord? Bel 085 401 17 62
Wanneer ben ik als bedrijf verplicht om energiemaatregelen uit te voeren?
Bedrijven en instellingen verbruiken veel energie in de vorm van elektriciteit en gas voor hun bedrijfsprocessen. Steeds meer bedrijven gaan over op een energiezuinige bedrijfsvoering. Het doorvoeren van energiebesparende maatregelen kan jouw organisatie veel voordeel opleveren. Maar dit is niet geheel vrijblijvend. Het doorvoeren van energiebesparende maatregelen is wettelijk verplicht. Dit is vastgelegd in de wet Milieubeheer.
 
Wettelijke verplichting 
De verplichting op energiebesparing staat al sinds 1993 in deze wet (artikel 2.15 van het Activiteitenbesluit). Instellingen die vallen onder artikel 2.15 van het Activiteitenbesluit en midden- of grootverbruiker zijn, zijn verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen.
 • Klein verbruik
  (
 • Midden verbruik
  (50.000-200.000 kWh electrititeit en 25.000-75.000 m3 aardgasgebruik per jaar)
 • Groot verbruik
  (>200.000 kWh electriciteit en > 75.000 m3 aardgasgebruik per jaar)

Wil je weten welke wettelijke verplichting op jouw instelling van toepassing is? Vul dan de wetchecker op de website regelhulpvoorbedrijven in. Of kijk de webinar over de informatieplicht energiebesparing.

Erkende Maatregelenlijst
Samen met verschillende branches heeft de Rijksoverheid voor verschillende bedrijfstakken een Erkende Maatregelenlijst opgesteld. In zo'n lijst vind je maatregelen die je binnen vijf jaar terugverdient door de energiebesparing. Bij kenniscentrum Infomil vind je informatie over de energiebesparingsmaatregelen.

Subsidiemogelijkheden
Op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) vind je informatie over subsidiemogelijkheden. Ook de Provincie Gelderland stimuleert lokale ondernemersinitiatieven voor energiebesparing.

Omgevingsdienst Regio Arnhem
De Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA) beoordeelt tijdens een bedrijfsbezoek de besparingsmogelijkheden in jouw bedrijf. ODRA gebruikt daarbij de checklist van Kenniscentrum Infomil. Als blijkt dat je inderdaad kunt besparen, moet je een plan opstellen met concrete besparingsmaatregelen. De maatregelen die binnen een periode van 5 jaar kunnen worden terugverdiend zijn verplicht.

Meer weten?
Op de website van Omgevingsdienst Regio Arnhem vind je informatie per branche: www.odregioarnhem.nl. Je kunt ook een mailbericht sturen aan energie@odra.nl.


Is uw vraag niet beantwoord? Bel 085 401 17 62
Hoe kan ik als ondernemer met een duurzame bedrijfsvoering kosten besparen?

Met een duurzame bedrijfsvoering kun je kosten besparen. Bijvoorbeeld door het gebruik van duurzame energie. Bovendien kan een duurzaam of groen imago bijdragen aan het succes van je bedrijf. Je onderscheidt je van de concurrenten.

Bij duurzaam ondernemen gaat het om de balans tussen de 3 p’s: people, planet, profit. Dit betekent dat je in de bedrijfsvoering rekening houdt met de effecten op werknemers, het milieu en de maatschappij. Het is een onderdeel van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Vaak leveren investeringen in duurzaamheid en energiebesparende maatregelen kostenbesparingen op.

Op de website van het Ondernemersplein vind je informatie en tips over duurzame bedrijfsvoering:

 • Bepaal wat je duurzaam wilt doen in jouw bedrijf
 • Kies voor duurzame energie
 • Maak gebruik van financiële regelingen
 • Pak het strategisch aan
 • Gebruik de Regeling Groenprojecten

Is uw vraag niet beantwoord? Bel 085 401 17 62
Kunnen ondernemersorganisaties subsidie krijgen voor begeleiding van energiebesparing bij bedrijven en instellingen?

Een groot aantal bedrijven moet maatregelen nemen die energie besparen en zich binnen 5 jaar terugverdienen.  De provincie Gelderland heeft sinds 1 januari 2018 een bijdrage beschikbaar voor ondernemersorganisaties van winkelcentra, bedrijventerreinen en branches, die inzicht willen hebben in het energieverbruik en besparingskansen van bedrijven.

Provinciale subsidie: Stimulering energiebesparing bij bedrijven en instellingen

Deze subsidie is beschikbaar voor ondernemersorganisaties die individuele bedrijven informatie geven over energiescans en begeleiden bij het uitvoeren van de energiebesparende maatregelen.

Voorwaarde voor het ontvangen van de subsidie is dat de plannen ook gefinancierd worden door anderen. Meestal zijn dit gemeenten. Zij betrekken vaak ook scholen, sportverenigingen en zorginstellingen, zodat deze aanpak breder gaat. Ook moeten omgevingsdiensten een positief advies geven. De provincie heeft voor deze plannen in totaal €1 miljoen beschikbaar. De subsidie is niet bedoeld voor het financieren van energiebesparende maatregelen.


Is uw vraag niet beantwoord? Bel 085 401 17 62
Wat zijn de mogelijkheden om een schoolgebouw te verduurzamen?

Een gezonder binnenklimaat voor de school? Zuinige verlichting? Het dak isoleren of liever HR++ glas? Of toch maar zonnepanelen? Veel schoolbesturen willen hun scholen verduurzamen, maar weten niet hoe.

Beslisboom Verduurzaming Scholen

De Beslisboom Verduurzaming Scholen is een gratis keuzehulpmiddel voor verduurzaming van schoolgebouwen uit het primair en voortgezet onderwijs.

De Beslisboom geeft voor schoolgebouwen uit 3 verschillende bouwjaarklassen een maatregelpakket met oplossingen voor energie- en binnenklimaatverbetering. Er zijn 9 integrale maatregelpakketten, met maatregelen die onderling op elkaar zijn afgestemd. Die zijn berekend voor een beoogde exploitatieperiode van 5, 15 of 25 jaar. 8 van de maatregelpakketten voldoen aan de Wet Milieubeheer en aan Energielabel C of B en Frisse Scholen Klasse C of B.

Zo kunnen schoolbesturen slim verduurzamen. De Beslisboom geeft ook een indicatie van de benodigde bouw- en investeringskosten, opties voor de financiering en handige informatie over aanbestedingsprocedures.

Frisse Scholen

Een Frisse School is een schoolgebouw met een laag energiegebruik en een gezond binnenmilieu als het gaat om luchtkwaliteit, temperatuur en comfort, licht en geluid.

Het energiegebruik in veel scholen is hoog. Vooral het elektriciteitsverbruik is gemiddeld genomen vergeleken met de normvergoeding, de afgelopen jaren flink gestegen. De energieprijzen zullen naar verwachting de komende jaren verder stijgen. Frisse scholen zorgen voor:

 • Besparing op de energie (kostenbesparing),
 • Minder luchtvervuiling (beperking CO2-uitstoot/broeikaseffect),
 • Vermindering van het gebruik van fossiele grondstoffen.

Daarnaast zorgt een gezond binnenmilieu voor:

 • Verlaging gezondheidsklachten van leerlingen en personeel,
 • Minder ziekteverzuim van leerlingen en personeel,
 • Verhoging welzijn en verbetering (leer/werk)prestaties van leerlingen en personeel

Kijk voor meer informatie over Frisse scholen op de website van RVO en GreenDeal Scholen


Is uw vraag niet beantwoord? Bel 085 401 17 62
Top 5 eenvoudige energiemaatregelen, kosten en opbrengsten

Er zijn een aantal eenvoudige vuistregels om mee te nemen in het nadenken over het energiegebruik van apparaten. Hier vijf tips:

 • Allereerst – het lijkt een open deur, maar wel effectief: kleinere apparaten zijn meestal zuiniger dan hun grotere broers. Dat geldt ook voor het gebruik: vul een wasmachine of afwasmachine helemaal in plaats van half, gebruik kleinere pannen (die maat die goed past) en zet niet te veel in de koelkast. Allemaal eenvoudige maatregelen waarmee u ongemerkt energie kunt besparen. 
 • Zet uw apparaten helemaal uit, in plaats van alleen stand-by. Stand-by is een ongemerkte energiegebruiker. Een gemiddeld gezin kan zo 400 kWh per jaar aan energie gebruiken, enkel door de stand-bystand. Een stekkerdoos met aan- en uit-schakelaars kan dit makkelijk voorkomen.
 • Onderhoud uw apparatuur goed: zo verbruikt een aangevroren vriezer 20 procent meer energie. Ook een wasdroger met de filters vol met pluizen werkt stukken minder efficiënt. Daarnaast verlengt goed onderhoud de levensduur.
 • Denk bij aanschaf altijd na over of u het apparaat echt nodig hebt. Als u bijvoorbeeld één keer per jaar de hogedrukspuit nodig hebt, is het slimmer om deze te lenen van een vriend.
 • En tot slot: als u wilt weten wat uw apparatuur werkelijk doet, zijn er verschillende energiemeters op de markt om uw verbruik inzichtelijk te maken, en om te zien welke apparaten van invloed zijn op uw totale gebruik. 

Is uw vraag niet beantwoord? Bel 085 401 17 62
Waarmee kan ik in huis veel energie besparen?

Wist je dat bijna de helft van de energierekening bestaat uit verwarmingskosten? Hier valt dus veel winst te behalen. Wat betreft elektriciteit: alle apparaten en lampen in huis zorgen samen voor bijna 40 procent van de energierekening. De vaste kosten voor de aansluiting op het gasnet en elektriciteitsnet omvatten zo'n 5 procent van de energierekening.

Om de kosten voor de verwarming terug te brengen is isoleren een goede eerste stap. Let hierbij wel op voldoende ventilatie. Slim met je verwarming omgaan (bijvoorbeeld door een in te stellen thermostaat) en goed afregelen per kamer helpen ook voor een lager energieverbruik. Een zuinige hr-combiketel is vaak al de norm. Met een zonneboiler of hybride warmtepomp is een volgende stap te zetten.

Om het elektriciteitsgebruik te verlagen is het goed om te letten op de labels van apparaten. Vervang oude huishoudelijke apparaten op tijd. Moderne A+++ apparaten zijn veel zuiniger. Oude plasma-tv's zijn ook echte energieslurpers.

Dit zijn de grootste verbruiksposten in huis, uitgaande van de meest gangbare apparaten (wat betreft zuinigheid en ouderdom van apparaat): 

 • Koelkast en losse vriezer: 610 kWh/jaar (120 euro)
 • Verlichting: 485 kWh/jaar (100 euro)
 • Computer met randapparatuur: 315 kWh/jaar (65 euro)
 • Televisie en stereo met randapparatuur: 300 kWh/jaar (60 euro)
 • Cv-ketel: 280 kWh/jaar (55 euro)
 • Wasdroger: 275 kWh/jaar (55 euro)
 • Vaatwasser: 260 kWh/jaar (50 euro)
 • Wasmachine: 140 kWh/jaar (30 euro)

Is uw vraag niet beantwoord? Bel 085 401 17 62
Hoe kan ik besparen op koken?

Energie besparen met koken is niet moeilijk. Allereerst geldt dat een gasfornuis zuiniger is dan een elektrisch fornuis. Maar dat aanpassen gaat niet altijd even makkelijk. Toch kunt u door op een paar zaken te letten energie besparen tijdens het koken. Hier een paar tips:

 • Gebruik geen te grote pannen. Vanzelfsprekend duurt het langer een grote pan op te warmen dan een kleine pan.
 • Gebruik een snelkookpan. Een snelkookpan scheelt zo'n 70 procent aan energie. Daarnaast behouden de groenten meer vitamines en smaak.
 • Plaats de deksel op de pan. Inkoppertje? Wellicht, maar het wordt te veel vergeten! Deze simpele tip zorgt ervoor dat uw pan driemaal zuiniger is. Daarnaast is het eindproduct lekkerder, omdat het aan alle kanten wordt omringd met warmte.
 • Kook met zo weinig mogelijk water. Gebruik niet te veel water. Naast dat het zonde is van het water, duurt het een stuk langer (en kost het dus meer energie en geld) om het gerecht aan de kook te brengen.
 • Zet de afzuigkap op tijd weer uit. 

Is uw vraag niet beantwoord? Bel 085 401 17 62
Wat is beter: apparaat repareren of een nieuwe kopen?

Wanneer loont het om iets te laten repareren? Het is makkelijk om nieuw aan te schaffen als een apparaat het niet meer doet. De kosten en moeite voor reparatie afgezet tegen de kosten en moeite van vervanging door nieuw liggen steeds dichter bij elkaar. En je hebt dan ook nog eens een nieuwe model! Alleen, in deze redenering worden niet de ‘echte’ kosten doorberekend. Denk maar eens aan de energie die nodig is voor grondstofwinning, productie en afvalvernietiging. De werkelijke kosten (milieubelasting) liggen vele malen hoger, waardoor nieuw in de meeste gevallen niet beter is. Het is daarom in de meeste gevallen nuttig om waar mogelijk door reparatie apparaten een tweede leven te geven. Neem de tijd om even ‘kritisch’ te kijken naar een kapot apparaat. Vaak is het een kleinigheid, zoals een los draadje, en grondig schoonmaken doet vaak ook wonderen.

Maar dit gaat niet op voor alle huishoudelijke apparaten. Een diepvries, koelkast of tv ouder dan tien jaar vervangen is een goede keuze. De nieuwe apparaten zijn vaak veel lager in het energiegebruik en bevatten minder belastende stoffen.

En mocht u overgaan op het aanschaffen van iets nieuws, denk er dan aan om de oude elektrische apparaten in te leveren bij de milieustraat. Zo komen er geen ongewenste (gif)stoffen in de vuilnis en kan er veel worden gerecycled.


Is uw vraag niet beantwoord? Bel 085 401 17 62
Waar moet ik op letten bij aanschaf huishoudelijke apparatuur?

In uw huis zijn er een hoop apparaten die energie verbruiken. Oude apparatuur gebruikt vaak onnodig veel energie en vervanging kan lonen. Kies bij de aanschaf van een nieuw apparaat voor een type met laag energieverbruik. Labels en keurmerken kunnen u daarbij goed helpen.

Het energielabel staat op het merendeel van de apparaten. Zuinige apparaten hebben energielabel A+++ of A++. Voor sommige apparaten zoals koelkasten en vriezers geldt zelfs al dat een label A+ het slechtste label op de markt is!

Labelinformatie Huishoudelijke apparatuurVergelijken van het energieverbruik (in kWh) per jaar loont. Dit gemiddelde energieverbruik per jaar in kWh staat op het energielabel vermeld. Zuinige apparaten zijn meestal duurder in aanschaf dan minder zuinige exemplaren. Maar vaak verdient u dat verschil terug door lagere gebruikskosten.

Hou bij aankoop ook het vermogen (in Watt) van een apparaat in de gaten. Hoe minder vermogen, des te minder energie een apparaat verbruikt.

Op internet zijn er allerlei vergelijkingssites waarmee u op energieverbruik kunt selecteren, dus dat kunt u thuis vergelijken. Zo heeft Milieu Centraal een overzicht gemaakt van de relevante labels. Als u op zoek bent naar een specifiek apparaat zijn er vele vergelijkingssites beschikbaar. Door op uw type apparaat (bijvoorbeeld wasmachine) en ‘vergelijken energiegebruik …’ te zoeken op internet is er een hoop specifieke informatie te vinden. 


Is uw vraag niet beantwoord? Bel 085 401 17 62
Hoe kan ik in de woning besparen op verwarmen?

Een warm huis is comfortabel; toch kan er op verschillende manieren bespaard worden, zonder in te leveren op comfort. En als u weet dat ongeveer de helft van de energierekening besteed wordt aan verwarmen, loont dit zeker.

De basis ligt bij de cv-ketel:

 • Zorg dat deze goed onderhouden en afgesteld is. Een goed onderhouden en afgestelde cv stookt efficiënter en is veiliger in gebruik. 
 • Het loont om na een jaar of tien eens te kijken of een nieuwe ketel voldoende oplevert. Een ketel van voor 2005 kan hoogstwaarschijnlijk beter vervangen worden.
 • Een CV heeft een circulatiepomp. Deze verbruikt al gauw 100 - 200 euro per jaar aan electriciteit. Sinds 2015 hebben verwarmingsketels een modulerende (slimme) pomp die automatisch zachter gaan draaien als deze minder nodig is. Bij een relatief nieuwe verwarmingsketel kunt u ervoor kiezen alleen de circulatiepomp te vervangen.
 • Besparen kan ook goed door bewust te verwarmen:
 • Zet de thermostaat een graadje lager: hiermee bespaart u gemiddeld 7 procent op het energiegebruik voor verwarming.
 • Niet stoken in kamers die niet worden gebruikt levert nog veel meer besparing op. Een basistemperatuur van 15 graden is prima.
 • En ook: sluit alle tussendeuren goed. Hiermee verwarmt u de overige ruimtes niet alsnog onbewust mee.
 • Er zijn themostaten op de markt die u op afstand kunt bedienen, kunt programmeren en die nog andere handigheden hebben. Zo kunt u de thermostaat precies inregelen op de momenten dat u thuis bent.
 • Zet de verwarming eerder laag of uit: als u één uur voor vertrek of voor het slapengaan de thermostaat op 13 tot 15 graden zet, kunt u per jaar ongeveer 40 euro besparen. 

Is uw vraag niet beantwoord? Bel 085 401 17 62
Hoe kan ik besparen op wassen?

Een wasje draaien kost water en elektriciteit: gemiddeld 4 procent van het totale elektriciteitsverbruik van een huishouden. Als u een nieuw apparaat wilt gaan aanschaffen, let dan op het energielabel (A++ of A+++, A+ is tegenwoordig al een ondergrens…) en pas de capaciteit aan op uw huishouden. En als u wast zijn er ook een paar tips om het energiezuiniger te doen:

De droger is de grootste energie-eter van een was. Laat de was het liefst natuurlijk drogen. Mocht u toch de droger gebruiken, centrifugeer de was dan op de hoogste stand.

Was met een volle trommel.

Het merendeel van het energieverbruik gaat naar het opwarmen van het water. Voor de reguliere was kunt u de temperatuur best laag houden (30 graden). Let op: sterk vervuilde was kunt u beter wel op hogere temperaturen wassen.

Wast u toch vaak op hogere temperaturen? Overweeg dan uw wasmachine geschikt te maken voor hotfill.


Is uw vraag niet beantwoord? Bel 085 401 17 62
Hoe kan ik in de woning besparen op verlichting?

Gemiddeld 15 procent van het elektriciteitsverbruik gaat op aan verlichting. De moeite waard om hier goed op te letten. Een top 3 van maatregelen:

 1. Gloeilampen en halogeenlampen vervangen is een goed idee, zelfs als ze nog goed werken. Spaarlampen en ledverlichting zijn namelijk erg energiezuinig: u bespaart met deze lampen tot wel 80 procent aan elektriciteit! Bijna de volledige milieu-impact van verlichting komt door de elektriciteit die nodig is om lampen te laten branden. De productie van spaarlampen en ledlampen kost wel iets meer energie dan die van gloeilampen, maar dat weegt niet op tegen de besparing op het stroomverbruik.
 2. Een open deur misschien, maar wel effectief: doe het licht uit in ruimtes waar u niet bent. Ongemerkt bespaart u zo energie.
 3. Maak een goed verlichtingsplan en stem zo uw gebruik af op de lampen die u koopt. Dit bespaart onnodige verlichting. 

Welke ledlamp is geschikt?

Er bestaan ledlampen in vrijwel alle soorten, maten en tinten. Hoewel de aanschafprijs hoger ligt, betaalt u op de lange termijn veel minder voor led door het lage verbruik en de lange levensduur. Hieronder staat een link naar een keuzehulp om in 5 stappen te bepalen welke ledlamp past én het gewenste licht geeft.

In 5 stappen de juiste led-lamp

 


Is uw vraag niet beantwoord? Bel 085 401 17 62
Wat kan ik besparen als ik mijn woning isoleer?

Wat u kunt besparen is afhankelijk van uw huistype, het bouwjaar, wat er al is gedaan en uw energieverbruik (hoe ziet uw huishouden eruit).

Energiebesparing tussenwoning

Op de afbeelding hierboven ziet u een voorbeeld van een tussenwoning.

Op de website van Milieucentraal staat per woningtype aangegeven wat mogelijk is en hoeveel je hiermee kan besparen. Hieronder zijn de relevante links weergegeven.
 


Is uw vraag niet beantwoord? Bel 085 401 17 62