Subsidies en financiering

Voor veel energiemaatregelen is subsidie of een mooie financiele regeling beschikbaar. Daarmee is energie besparen nog voordeliger!

Kan ik een duurzaamheidslening aanvragen in de gemeente Westervoort?
Wilt u uw huis energiezuinig maken om zo uw woonlasten te verlagen en bij te dragen aan een beter milieu? Met de Duurzaamheidslening kunt u tegen gunstige voorwaarden geld lenen. Met dit geld neemt u energiebesparende maatregelen voor uw woning.

De gemeente Westervoort biedt woningeigenaren de mogelijkheid om via het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland (SVn) een Duurzaamheidslening af te sluiten. Woningeigenaren met een woning met een bouwjaar tot 1986 kunnen maximaal € 10.000 lenen voor energiebesparende en -opwekkende maatregelen aan de woning.

De duurzaamheidslening is bedoeld voor de financiering van de werkelijke kosten van:

 • duurzaamheidsmaatregelen
 • energiebesparingsadvies
 • maatwerkadviezen
 • voor eigen woningen in de gemeente Westervoort.

U kunt minimaal € 2.500 en maximaal € 10.000 lenen. Bij de aanvraag om een lening hoort ook een financiële onderbouwing bijvoorbeeld met offertes of prijslijsten van materialen.

De voorwaarden voor een lening zijn:

 • Het gaat om een bestaande particuliere woning in de gemeente Westervoort.
 • De woning is bestemd voor permanente bewoning.
 • De woning wordt bewoond door de eigenaar.
 • De werkzaamheden waarvoor de lening wordt aangevraagd zijn nog niet uitgevoerd op het moment waarop de lening wordt aangevraagd.

 


Is uw vraag niet beantwoord? Bel 085 401 17 62
Kan ik gebruik maken van de "Subsidie energiebesparing eigen huis" voor isolatiemaatregelen?

Voor het isoleren van je dak, spouwmuur, gevel, vloer en glas kun je vanaf 2 september 2019 de Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH) voor eigenaar én bewoner aanvragen. Voorwaarde is dat je ten minste 2 isolatiemaatregelen laat uitvoeren.

De SEEH voor eigenaar én bewoner loopt vanaf 15 augustus 2019 tot en met 31 december 2020. Dit betekent dat je subsidie kunt aanvragen voor maatregelen die na 15 augustus 2019 zijn uitgevoerd. Deze subsidie kun je aanvragen vanaf 2 september 2019.

Subsidie voor energiebesparende maatregelen

Wil je in aanmerking komen voor de SEEH voor eigenaar én bewoner? Bekijk dan eerst welke energiebesparende maatregelen onder deze regeling vallen. Daarnaast kan het interessant zijn om aanvullende energiebesparende maatregelen uit te voeren. Wil je jouw woning drastisch laten verbeteren, lees dan ook de informatie over de subsidie voor een zeer energiezuinig pakket. De subsidie wordt slecht eenmaal per woning verstrekt.

Subsidie voor maatwerkadviesrapport

Wil je weten welke energiebesparende maatregelen voor jouw woning het beste resultaat en rendement geven? Vraag dan eerst een maatwerkadviesrapport aan. Ook hiervoor kun je subsidie krijgen. Die vraag je aan nadat je de rekening voor het rapport hebt betaald én nadat je minimaal 2 energiebesparende maatregelen hebt laten uitvoeren.

Aanvragen

Aanvragen is mogelijk vanaf 2 september 2019 op RVO.nl . Bekijk voor het indienen van uw aanvraag eerst de voorwaarden.

 


Is uw vraag niet beantwoord? Bel 085 401 17 62
Hoe kun je als VvE een gebouw verduurzamen?

Als je als VvE een gebouw wilt verduurzamen sta je er niet alleen voor. Hier vind je een wegwijzer in de beschikbare informatie.

Gezamenlijke verantwoordelijkheden VvE

Een Vereniging van Eigenaren deelt de verantwoordelijkheden voor het gebouw. Samen beslis je over het schilderwerk en over wie de stoep veegt. Afspraken hóe je dat doet worden op twee manieren vastgelegd;

 • In de splitsingsakte worden de harde afspraken vastgelegd. Wat is van wie, wie zit er in het bestuur etc.
 • In het huishoudelijk regelement worden de praktische afspraken vastgelegd.

Als je iets wilt veranderen moet je voor de splitsingsakte naar de notaris. Maar het huishoudelijk regelement kun je iedere vergadering, op de voorwaarden van de akte (bv. met meerderheid van stemmen), aanpassen. Lees meer over beheer en bestuur op Nederlandvve.nl.

Als je wilt verduurzamen doe je dat ook samen. Het dak, de muren, de vloer en de ramen zijn meestal een beetje van iedereen. Dus zorg ervoor dat je iedereen ook meekrijgt bij je plannen. Lees de akte en het regelement en presenteer je plan bij de ALV. Hoe je dat precies doet en waar je aan moet denken vind je op de site van VvE’s met energie. Zij bieden een stappenplan en handige tips voor het proces.

Ondersteuning bij verduurzaming

Arnhem AAN laat zien welke goede voorbeelden er in Arnhem zijn. Arnhem AAN werkt met AANjagers; bewoners met ervaring met verduurzaming. Zij kunnen je verder helpen om de volgende stap te zetten. Ook de Gereedschapskist van de AANjagers biedt mogelijkheden. Het AANjaagfonds is speciaal opgericht om duurzame wijk- en buurtinitiatieven te ondersteunen in de uitvoering van hun activiteiten.

Zelf thuis aan de slag? Op Energieloket Midden Gelderland kan je terecht met je vragen over energie. Bijvoorbeeld over de isolatie van je woning, over zonnepanelen, of over een nieuwe warmteinstallatie. Ook kun je er een gratis woonwensenscan aanvragen!

In Gelderland is een speciaal loket voor VvE’s; het VvE Energieloket. Hier vind je informatie over de mogelijkheden voor verduurzaming van een VvE en hoe je daar ondersteuning bij krijgt. Je kunt het loket ook bellen met vragen.

Landelijk is VvE belang de aangewezen vraagbaak. Op hun site en in het tijdschrift zijn voorbeelden te vinden van verduurzaming met tips, aandachtspunten en nuttige links. Bovendien kan VvE belang met je meedenken over waar je moet beginnen. Als je lid bent is dat gratis.

Subsidie

Er zijn verschillende subsidies aan te vragen als VvE. Voor algemene procesondersteuning kun je terecht bij Arnhem AAN.

Wil je een Duurzaam Meerjarig onderhoudsplan (MJOP) of NOM Ready plan laten maken dan kun je subsidie krijgen van de provincie Gelderland voor een bouwkundige die met je een plan maakt. Dit zijn plannen waarmee je een gebouw voorbereidt op de gasloze toekomst. Meer info vind je bij het VvE Energieloket.

Ook bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland kun je subsidie krijgen voor een energieadvies. Voorwaarde is dan wel dat je minimaal twee van de maatregelen uitvoert.

Daarnaast zijn er verschillende leningen voor duurzame maatregelen. Een overzicht vind je bij de Energiesubsidiewijzer en bij het NEF.

Zonnepanelen

Zonnepanelen lijken de makkelijkste maatregel voor een VvE. Het dak is groot maar er zijn een aantal aandachtspunten;

 1. Maak eerst een totaalplan. Dit plan zorgt voor een beter afweging van de investeringen. Voor meer informatie over het opstellen van een plan vind je op de website van het VvE Energieloket
 2. Denk ook aan warmte als mogelijkheid. PVT panelen of zonnecollectoren zetten zonlicht om in warm water wat wordt opgeslagen in een buffervat. Het is wel duurder maar levert ook veel meer op.

Informatie over zonnepanelen vind je via Milieu Centraal.

Informatie over de verdeling van stroom en praktische VvE-zaken vind je bij VvE zonnecoach.

Meer lezen

Er is veel geschreven over een aanpak voor VvE’s. 

TNO heeft met partners een uitgebreid onderzoek gedaan naar maatregelen. Op deze site vind je tal van links en hulpmiddelen.

Energielinq biedt bouwtechnische materialen voor Nul op de Meter. Ook voor VvE’s. Dit is iets om met een bouwtechnisch adviseur te bespreken.

 


Is uw vraag niet beantwoord? Bel 085 401 17 62
Welke financieringsmogelijkheden zijn er voor de realisatie van een collectief zonnesysteem?

Beslisboom Zon

Stel, je ziet kans om op een locatie (dak of grond) een collectief zonnesysteem te realiseren. Welke financieringsmogelijkheden zijn er dan? Kun je een zonneproject rendabel maken? De beslisboom Zon geeft je inzicht in de mogelijkheden en helpt bij het doorrekenen van kansrijke opties. Zo kun je gericht aan de slag om de businesscase vorm te geven!

Op dit moment zijn er twee stimuleringsregelingen om de businesscase voor een zonnepark op te baseren: 

Gebruik de Beslisboom Zon om te bekijken welke regeling voor jouw project het meest voor de hand liggend is. En bereken welk rendement dat ongeveer oplevert.


Is uw vraag niet beantwoord? Bel 085 401 17 62
Ik wil als ondernemer hernieuwbare energie produceren. Hoe kan ik SDE+ subsidie aanvragen?

Bedrijven en (non-profit) instellingen die hernieuwbare energie (gaan) produceren, kunnen gebruik maken van de subsidieregeling Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+).

De subsidieregeling is bedoeld voor hernieuwbare energietechnieken en is onderverdeeld in de categorieën Biomassa, Geothermie, Water, Wind (land, meer en dijk) en Zon. De SDE+ categorie Wind op Zee heeft haar eigen budget en aanvraagprocedure.

Met de SDE+ stimuleert het ministerie van Economische Zaken de ontwikkeling van een duurzame energievoorziening in Nederland. Duurzame energie is beter voor het milieu, maakt Nederland minder afhankelijk van fossiele brandstoffen en is goed voor de economie.

Najaarsronde

De SDE+ voorjaarsronde 2019 is gesloten. De najaarsronde loopt van dinsdag 29 oktober 9.00 tot donderdag 14 november 17.00. Kijk voor meer informatie op de website van het RVO. Op dinsdag 24 september 2019 (ochtend of middag) is er in Zwolle een informatiebijeenkomst over de SDE+ najaarsronde.

Verbreding SDE+

Dit is het laatste jaar waarin de SDE+ in de huidige vorm bestaat. Vanaf 2020 wordt de SDE+ verbreed onder de noemer stimuleringsregeling duurzame energietransitie (SDE++). De regeling beperkt zich niet meer tot duurzame energieproductie maar gaat zich richten op CO2-reductie. Met de SDE+(+) wil het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) de productie van duurzame energie stimuleren.


Is uw vraag niet beantwoord? Bel 085 401 17 62
Hoe kan ik als ondernemer met een duurzame bedrijfsvoering kosten besparen?

Met een duurzame bedrijfsvoering kun je kosten besparen. Bijvoorbeeld door het gebruik van duurzame energie. Bovendien kan een duurzaam of groen imago bijdragen aan het succes van je bedrijf. Je onderscheidt je van de concurrenten.

Bij duurzaam ondernemen gaat het om de balans tussen de 3 p’s: people, planet, profit. Dit betekent dat je in de bedrijfsvoering rekening houdt met de effecten op werknemers, het milieu en de maatschappij. Het is een onderdeel van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Vaak leveren investeringen in duurzaamheid en energiebesparende maatregelen kostenbesparingen op.

Op de website van het Ondernemersplein vind je informatie en tips over duurzame bedrijfsvoering:

 • Bepaal wat je duurzaam wilt doen in jouw bedrijf
 • Kies voor duurzame energie
 • Maak gebruik van financiële regelingen
 • Pak het strategisch aan
 • Gebruik de Regeling Groenprojecten

Is uw vraag niet beantwoord? Bel 085 401 17 62
Wat verandert er na 2023 als de salderingsregeling wordt vervangen?

Minister Wiebes werkt aan een nieuwe subsidieregeling voor huishoudens en bedrijven die zelf duurzame elektriciteit opwekken. De nieuwe regeling richt zich behalve op de stimulering van zonne-energie, ook op andere hernieuwbare energiebronnen zoals windenergie. Het uitgangspunt bij de nieuwe regeling is een gemiddelde terugverdientijd van circa zeven jaar. Dat schrijft minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat in de brief aan de Tweede Kamer.

De terugleversubsidie is een vergoeding voor de stroom die aan het elektriciteitsnet is teruggeleverd. De opgewekte stroom zelf verbruiken blijft aantrekkelijk, omdat huishoudens en bedrijven hierover tot 2031 geen energiebelasting betalen. In 2023 vervangt de regeling de huidige salderingsregeling. Vanaf 2023 dienen alle huizen met zonnepanelen een stoommeter met 2 telwerken te hebben. Op deze manier wordt de gekochte en geleverde stroom apart gemeten.

Wiebes onderzoekt of ook grotere gebouwen - zoals scholen of kantoren - in de regeling kunnen worden opgenomen. Deze gebouwen verschillen in de omvang van hun opweksystemen, maar ook in hun energie-verbruikstarieven. De minister kijkt hoe de regeling deze groep goed kan bedienen zonder dat de regeling te ingewikkeld wordt. Verder onderzoekt hij of de Postcoderoosregeling voor ondersteuning van energiecoöperaties kan overgaan in een terugleversubsidie.


Is uw vraag niet beantwoord? Bel 085 401 17 62
Wat is saldering van zonne-energie en hoe werkt de regeling?

Vaak produceren zonnepanelen stroom op een moment dat de eigenaar geen stroom gebruikt. Die stroom wordt dan geleverd aan het elektriciteitsnet. De energieleverancier verrekent de levering vervolgens met de elektriciteitsrekening (dat heet salderen) en betaalt daarvoor dezelfde prijs als je betaalt voor jouw stroom (gemiddeld 23 cent per kWh, prijspeil 2019). Zij betalen daardoor geen energiebelasting op dit gedeelte. 

Salderen heeft wel een maximum: lever je jaarlijks meer stroom aan het net dan wat je van het net afneemt, dan krijg je een lagere vergoeding voor het overschot dat je produceert. 

Deze saldering van duurzaam opgewekte elektriciteit geldt alleen voor kleinverbruikers (naast huishoudens bijvoorbeeld scholen, verenigingen van eigenaren en sportparken). Bij een vereniging van eigenaren wordt gekeken naar het totale gezamenlijke stroomgebruik, tenzij een stroomverdeler wordt gebruikt. Deze verdeelt de geproduceerde stroom over de verschillende, individuele aansluitingen.

Vanaf 2023 wordt de salderingsregeling afgebouwd

De huidige salderingsregeling geldt tot 1 januari 2023 en wordt daarna geleidelijk afgebouwd. De overheid wil vasthouden aan een terugverdientijd van 7 jaar voor zonnepanelen op je eigen dak. Vanaf 2031 stopt de salderingsregeling en krijg je alleen nog de terugleververgoeding van het energiebedrijf.
Eerder was bekendgemaakt dat de salderingsregeling in 2021 plaats moest maken voor een nieuwe terugleversubsidie, maar die gaat dus niet door.

Terugverdientijd

Voor huishoudens die al zonnepanelen hebben of deze kabinetsperiode nog investeren in zonnepanelen, wordt met deze geleidelijke afbouw van salderen een gemiddelde terugverdientijd van circa 7 jaar verwacht.

Geschikte meters

Voor het geleidelijk afbouwen van salderen tot 2031 is het noodzakelijk voor de Belastingdienst dat huishoudens en bedrijven beschikken over een meter die levering en teruglevering afzonderlijk kan meten, oftewel een meter met minimaal een dubbel telwerk. Dat kan bijvoorbeeld een slimme meter zijn, maar dat hoeft niet per se. Vanaf 1 januari 2023 is het verplicht om zo’n meter met een dubbel telwerk in huis te hebben. De meters zullen voor die datum worden aangeboden door de netbeheerders. Vanaf 2023 kan dan de geleidelijke afbouw van de salderingsregeling starten.


Is uw vraag niet beantwoord? Bel 085 401 17 62
Kan ik meedoen aan een collectieve inkoopactie van spouwmuur- en/of vloerisolatie?

Het Energieloket organiseert voor woningeigenaren in de gemeente Doesburg, Duiven, Westervoort en Zevenaar een gezamenlijke inkoopactie van zonnepanelen, spouwmuur- en vloerisolatie met Winst uit je woning. 

Schrijf u geheel vrijblijvend in en ontvang een onafhankelijk advies op www.liemersenergieloket.nl/winstuitjewoning.

 


Is uw vraag niet beantwoord? Bel 085 401 17 62
Kan ik meedoen aan een collectieve inkoopactie van zonnepanelen?

Het Energieloket organiseert voor woningeigenaren in de gemeente Doesburg, Duiven, Westervoort en Zevenaar een gezamenlijke inkoopactie van zonnepanelen, spouwmuur- en vloerisolatie met Winst uit je woning. 

Schrijf u geheel vrijblijvend in en ontvang een onafhankelijk advies op www.liemersenergieloket.nl/winstuitjewoning.

 


Is uw vraag niet beantwoord? Bel 085 401 17 62
Kan ik een duurzaamheidslening aanvragen in de gemeente Doesburg?

De gemeente Doesburg vindt het belangrijk dat zoveel mogelijk woningen energiezuinig worden. Daarom biedt de gemeente de mogelijkheid om een Duurzaamheidslening aan te gaan.

Met de gemeentelijke duurzaamheidslening is het mogelijk om tegen gunstige voorwaarden geld te lenen voor het treffen van energiebesparende maatregelen in en aan je woning. Denk bijvoorbeeld aan zonnepanelen, isolatiemaatregelen of een warmtepomp. De voorwaarden zijn door de gemeente zelf bepaald. Alleen natuurlijke personen kunnen een duurzaamheidslening aanvragen. Rechtspersonen, waaronder een Vereniging van Eigenaren (VVE), zijn uitgesloten.

Kenmerken duurzaamheidslening

 • eigen woning in de gemeente Doesburg
 • leenbedrag tussen de € 2.500,- en € 25.000,-
 • looptijd lening 10 jaar tot 15 jaar
 • toets kredietwaardigheid door Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVn)
 • rente wordt vastgesteld op datum van binnenkomst aanvraag (actuele rentetarieven)
  op dit moment 1,6%
 • altijd boetevrij aflossen
 • geen afsluitkosten

Leeftijdsgrens

Voor alle consumptieve leningen van SVn geldt een leeftijdsgrens van 75 jaar. Als één van de aanvragers ouder dan 75 jaar is, wordt hij wel meegenomen in de aanvraag, maar zijn inkomen niet in de krediettoets.


Is uw vraag niet beantwoord? Bel 085 401 17 62
Kunnen ondernemersorganisaties subsidie krijgen voor begeleiding van energiebesparing bij bedrijven en instellingen?

Een groot aantal bedrijven moet maatregelen nemen die energie besparen en zich binnen 5 jaar terugverdienen.  De provincie Gelderland heeft sinds 1 januari 2018 een bijdrage beschikbaar voor ondernemersorganisaties van winkelcentra, bedrijventerreinen en branches, die inzicht willen hebben in het energieverbruik en besparingskansen van bedrijven.

Provinciale subsidie: Stimulering energiebesparing bij bedrijven en instellingen

Deze subsidie is beschikbaar voor ondernemersorganisaties die individuele bedrijven informatie geven over energiescans en begeleiden bij het uitvoeren van de energiebesparende maatregelen.

Voorwaarde voor het ontvangen van de subsidie is dat de plannen ook gefinancierd worden door anderen. Meestal zijn dit gemeenten. Zij betrekken vaak ook scholen, sportverenigingen en zorginstellingen, zodat deze aanpak breder gaat. Ook moeten omgevingsdiensten een positief advies geven. De provincie heeft voor deze plannen in totaal €1 miljoen beschikbaar. De subsidie is niet bedoeld voor het financieren van energiebesparende maatregelen.


Is uw vraag niet beantwoord? Bel 085 401 17 62
Is er een speciaal energieloket, waar een VvE terecht kan met alle energievragen?

In 2017 is het VvE Energieloket Gelderland van start gegaan.

Het VvE Energieloket is beschikbaar voor alle (leden van) Vereniging van Eigenaren in Gelderland die aan de slag willen met de verduurzaming van hun gebouw. Het VvE Energieloket Gelderland geeft informatie hoe je het gebouw kan verbeteren op het gebied van comfort, energiezuinigheid, veiligheid en uitstraling.

Het biedt bijvoorbeeld ondersteuning door:

 • VvE’s een scan aan te bieden die de verduurzamingsmogelijkheden in kaart brengt
 • Actuele informatie
 • Informatie over beschikbare subsidies en leningen
 • Blogs met o.a. ervaringen van andere VvE’s
 • Informatiebijeenkomsten en activiteiten in de regio

De komende tijd wil het VvE Energieloket met zo veel mogelijk VvE’s in contact komen om de mogelijkheden te onderzoeken om binnen de huidige maandlasten gebouwen comfortabeler en energiezuiniger te maken.

Spreekt jou dit aan? Neem gerust contact op met het VvE Energieloket Gelderland via 085 – 060 89 39 of stuur een e-mail naar info@vve-energieloket.nl


Is uw vraag niet beantwoord? Bel 085 401 17 62
Moet een kantoor verplicht een energielabel C hebben?

Per 1 januari 2023 moet elk kantoor groter dan 100m2 minimaal energielabel C hebben. Dit betekent een Energie-Index van 1,3 of beter. Voldoet het pand dan niet aan de eisen, dan mag u het pand per 1 januari 2023 niet meer als kantoor gebruiken. Deze verplichting staat in het Bouwbesluit.

Een energielabel laat zien hoe energiezuinig een gebouw is. Het verplichte energielabel C geldt voor kantoren met ten minste 100 m2 oppervlakte. Zowel kantoren in combinatiegebouwen als afzonderlijke kantoren hebben een labelplicht. Hoe het eigendom verdeeld is, maakt daarbij niet uit.

De labelplicht geldt voor het hele kantooroppervlak. Nevenfuncties, zoals vergaderzalen of een bedrijfsrestaurant, tellen ook mee. De labelplicht geldt niet als de nevenfuncties meer dan de helft van het totale kantooroppervlak beslaan.

Check daarom het energielabel met op EP-online, zodat je tijdig maatregelen kunt nemen.

Aan welke bouwkundige ingrepen moet ik denken?

De Energiebesparingsverkenner Kantoren geeft een indicatie hoe je aan de Energielabel C verplichting kunt voldoen.

RVO heeft een overzichtelijk infographic opgesteld met 15 erkende maatregelen voor energiebesparing in kantoren. Deze overlappen deels met de criteria voor energielabel C

Hoe vraag ik een energielabel aan?

Via een adviseur met een BRL9500-certificaat, kijk hiervoor op het Kwaliteitsregister van QbisNL

Meer weten?

Voor verdere informatie kun je terecht op RVO - Energielabel C kantoren.

Let op: nieuwe gebouwen moeten vanaf 1 januari 2021 bijna energieneutraal (BENG) zijn.

Becijferd is dat de maatregel vanaf 2023 ruim 8 petajoule energiebesparing per jaar oplevert

 


Is uw vraag niet beantwoord? Bel 085 401 17 62
Kan ik een lening voor energiebesparende maatregelen aanvragen in de gemeente Zevenaar?

Inwoners van de gemeente Zevenaar kunnen vanaf 1 augustus 2019 een lening uit de stimuleringsregeling Toekomstbestendig Wonen gebruiken voor het levensloopbestendig maken van hun woning, asbestsanering en sloop- en herstelwerkzaamheden.

Een belangrijke voorwaarde hierbij is wel dat met de werkzaamheden minimaal één energiebesparende maatregel wordt genomen. Met deze regeling komen diverse wensen van de gemeente samen; de ambitie van de gemeente om in 2040 energieneutraal te zijn en meer levensloopbestendige woningen in de gemeente.

De regeling bestaat uit verschillende vormen van leningen, met bijbehorende voorwaarden. Inwoners die hun woning willen verbeteren kunnen minimaal € 2.500,- en maximaal € 50.000,- lenen. Een lening wordt voor de helft gefinancierd door de provincie Gelderland, de andere helft financiert de gemeente Zevenaar. De eerdere Duurzaamheidslening en het bijbehorende fonds gaan op in de nieuwe regeling. Inwoners kunnen dus onveranderd gebruik blijven maken van deze regeling.

Langer thuis blijven wonen op duurzame wijze
Concrete voorbeelden van een woningverbetering zijn:

 • Levensloopbestendige maatregelen:
  - Aanbrengen traplift;
  - Verwijderen of verlagen van drempels in huis.
 • Maatregelen asbestsanering:
  - Verwijderen van asbest, inclusief verantwoord afvoeren naar gecertificeerd verwerkingsbedrijf;
  - Kosten van een eventuele tijdelijke huisvesting.
 • Funderingsherstel:
  - Bouwkosten voor het herstel van funderingsschade en cascoschade.

Duurzaamheidsmaatregelen die hierbij getroffen kunnen worden zijn bijvoorbeeld het aanbrengen van dak-, vloer-, gevel- en/of spouwmuurisolatie of energiebesparende warmtebronnen, zoals een warmtepomp of zonnepanelen of –collectoren. Voor het hele overzicht van maatregelen dat in aanmerking komt zie https://www.zevenaar.nl/stimuleringslening.

Meer informatie of aanvraag doen
De gemeente beoordeelt of de aanvraag van een inwoner voldoet aan de gestelde eisen in de verordening. Vervolgens wordt door het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting een krediettoets uitgevoerd. Inwoners die gebruik willen maken van de Stimuleringslening Toekomstbestendig Wonen, kunnen meer informatie vinden via: https://www.svn.nl/gemeente/Zevenaar of een aanvraag doen via https://www.zevenaar.nl/stimuleringslening.

Meer informatie en het aanvraagformulier kunt u vinden bij de onderstaande links.


Is uw vraag niet beantwoord? Bel 085 401 17 62
Kan ik als ondernemer de investering in een duurzame auto of laadpaal aftrekken van de belasting?

Ben je ondernemer en wil je fiscaal voordelig investeren in een duurzame auto? Dat kan met de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil).

Aardgasauto’s, waterstofauto’s, volledig elektrische en plug-in hybride auto's komen in aanmerking voor MIA onder bedrijfsmiddelcodes F 3109, G 3110, D 3111 en E 3113. Auto's met dieselmotoren zijn uitgesloten voor de MIA en Vamil.

 • Waterstofauto’s komen in aanmerking voor 36% MIA en 75% Vamil onder code F 3109
 • Volledig elektrische auto’s met een CO2-uitstoot van 0 gr/km komen in aanmerking voor 36% MIA onder code G 3110
 • Plug-in hybride personenauto’s met een CO2-uitstoot van > 0 – 30 gr/km komen in aanmerking voor 27% MIA onder code D 3111. Plugin-hybride auto’s met een dieselmotor zijn uitgesloten voor de MIA, net als plugin-hybrides met een uitstoot groter dan 30 g/km: code E 3112 is in 2016 vervallen.
 • Aardgasauto’s komen voor 50% in aanmerking voor 13,5 % MIA onder code E 3113.

Aanvragen

Je kunt MIA aanvragen binnen 3 maanden, nadat je de auto besteld hebt. De auto hoeft nog niet op kenteken te staan. De besteldatum en niet de datum waarop de auto op kenteken komt, is bepalend voor de eisen die MIA aan de auto stelt.

De laadpaal kan apart worden gemeld als het investeringsbedrag.

Voor meer informatie en de voorwaarden: kijk op de website van RVO.


Is uw vraag niet beantwoord? Bel 085 401 17 62
Ik wil isoleren, maar er zit asbest in mijn dak. Wat nu?

Ga je verbouwen in een huis dat voor 1994 is gebouwd? Pas dan op voor asbest. Als je asbesthoudend materiaal beschadigt (bijvoorbeeld door breken, boren of zagen), kunnen er asbestvezels vrijkomen. Inademen van die vezels kan slecht zijn voor de gezondheid.

Als je asbest ontdekt, moet je het (laten) verwijderen of afdekken als er een risico is dat er vezels vrijkomen. Is dat risico er niet, dan is het vaak beter om asbest te laten zitten. Dat geldt bijvoorbeeld als het asbest goed vast zit (‘hechtgebonden’ is, bijvoorbeeld in cement zit), of op plekken zit die goed zijn afgeschermd en waar je nooit komt.

In sommige gevallen mag je asbest zelf verwijderen, in andere gevallen moet je een gespecialiseerd bedrijf inschakelen. In elk geval geldt: verkeerd verwijderen is vaak gevaarlijker dan laten zitten.

Asbestdak: voor 2024 verwijderen

Asbestdaken zijn vanaf 2024 verboden en moet je dus (laten) verwijderen. De reden hiervoor is dat asbestdaken door weer en wind kunnen beschadigen, waardoor er vezels kunnen vrijkomen. Het budget voor de Subsidieregeling verwijderen asbestdaken is inmiddels uitgeput.


Is uw vraag niet beantwoord? Bel 085 401 17 62
Aan welke voorwaarden moet ik voldoen om subsidie van het Rijk te krijgen?

Om in aanmerking te komen voor een Rijkssubsidie of financiering moet vaak aan allerlei voorwaarden worden voldaan. Het is belangrijk deze voorwaarden goed te lezen voordat een aanvraag wordt ingediend. Dat kan een latere teleurstelling voorkomen als een aanvraag wordt afgewezen. Voor de voorwaarden verwijzen wij u naar de specifieke regelingen.     


Is uw vraag niet beantwoord? Bel 085 401 17 62
Welke subsidies/financiering zijn er voor energiebesparingsmaatregelen?

De overheid stimuleert woningeigenaren met subsidies en lage-renteleningen en er zijn banken die rentekorting geven bij een hypotheek. Er zijn op landelijk, provinciaal en gemeentelijk niveau verschillende subsidies en financieringsmogelijkheden. Hierbij een overzicht.

Subsidies en financiering Rijk      

 • Subsidie energiebesparing eigen huis

De 'Subsidie energiebesparing eigen huis' is voor woningeigenaren en Vereniging van Eigenaren (VvE) beschikbaar. Voor het isoleren van je dak, spouwmuur, gevel, vloer en glas kun je ongeveer 20% subsidie krijgen. Voorwaarde is dat je ten minste 2 isolatiemaatregelen laat uitvoeren.

 • Subsidie voor duurzame energie – warmte (ISDE)

Met de Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE) kunnen particulieren en zakelijke gebruikers een tegemoetkoming krijgen voor bepaalde soorten zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels en pelletkachels.

 • Energiebespaarlening

Het gaat hier om maatregelen als isolatie, HR++ glas, zonneboiler en zonnepanelen, warmtepomp en andere energiezuinige installaties. Via de SVn is de landelijke Energiebespaarlening beschikbaar voor particuliere woningeigenaren en VvE's. Het is een landelijke lage-rentelening waarbij minimaal € 2.500 en maximaal € 25.000 geleend kan worden (particulier). Als een VvE uit tenminste 10 wooneenheden bestaat kan maximaal € 25.000 per appartement geleend worden. Voor nul-op-de-meter gelden andere bedragen.

 • Extra hypotheek energiebesparende maatregelen

De overheid heeft per 1 januari 2016 de hypotheeknormen verruimd voor woningeigenaren die energiebesparende maatregelen nemen. Het extra bedrag voor energiebesparende maatregelen en A++ woningen is € 9.000. Het extra bedrag voor nul-op-de-meterwoningen is € 27.000. 

 • Laag btw-tarief isoleren en btw op zonnepanelen terugvragen

Isoleer je je woning? En is het doel hiervan dat de woning energiezuiniger wordt? Dan vallen de arbeidskosten voor het aanbrengen van het isolatiemateriaal aan vloeren, muren en daken bij woningen ouder dan twee jaar onder het 9%-tarief. 

Als je als particulier zonnepanelen koopt, kun je de btw op aanschaf en installatie terugvragen van de Belastingdienst. 

 • Verlaagd tarief bij collectieve opwek: postcoderoos

Leden van coöperaties en VvE's komen in aanmerking voor teruggave van energiebelasting op hun gezamenlijk opgewekte hernieuwbare energie. Deze regeling geldt voor kleinverbruikers die samen eigenaar zijn van een productie-installatie en die in een zogenaamde postcoderoos rondom deze productie-installatie wonen. 

Subsidies en financiering provincie Gelderland

Met subsidies ondersteunt de provincie Gelderland initiatieven op allerlei beleidsterreinen, van bodemsanering tot bedrijfsverplaatsingen en van sociale projecten tot technische innovatie. De provincie moedigt daarmee initiatiefnemers aan en helpt ermee de initiatieven te realiseren.

 


Is uw vraag niet beantwoord? Bel 085 401 17 62
Kan ik als VvE gebruik maken van de "Subsidie energiebesparing eigen huis" voor isolatiemaatregelen?

Ga je als Vereniging van Eigenaren (VvE) voor het gebouw maatregelen nemen voor energiebesparing? Vraag dan de Subsidie energiebesparing eigen huis aan. VvE’s kunnen nog gebruikmaken van de regeling tot en met 31 december 2022.

Subsidie voor energieadvies

Vraag eerst een energieadvies aan, eventueel in combinatie met een meerjarenonderhoudsplan (MJOP) en/of procesbegeleiding. Je krijgt daarmee inzicht in welke energiebesparende maatregelen voor het gebouw het beste resultaat en rendement geven. De subsidie voor advies vraag je aan, nadat je de kosten hebt gemaakt.

Subsidie voor energiebesparende maatregelen

Wil je het gebouw voorzien van energiebesparende maatregelen? Hiervoor verleent het RVO subsidie voordat de maatregelen genomen worden. Het subsidiebedrag per koopwoning is maximaal € 20.000.

Adviesgesprek

Vraag een oriënterend adviesgesprek aan! Een goede voorbereiding is het halve werk. Voorkom teleurstelling en laat je eerst informeren voordat je een aanvraag doet. 

Aanvragen

Of je nu advies aanvraagt, of een aanvraag doet voor energiebesparende maatregelen, je kunt de aanvraag indienen via mijn.rvo.nl. Daar vind je meer informatie over het aanvraagproces.

Let op:

 • Dien de aanvraag voor de maatregelen in voordat je start met de renovatie van het gebouw.
 • Je moet minimaal 2 isolerende maatregelen uitvoeren in de bestaande thermische schil. De maatregelen moeten voldoen aan minimale isolatiewaarden en minimale oppervlakten. Kies je voor de maatregelen dak- en/of vloer/bodemisolatie, dan moet je het gehele dak en/of de gehele vloer/bodem isoleren.
 • Dien je aanvraag compleet in, dus inclusief de uitvoerdersformulieren. Let op dat jehet juiste formulier opstuurt, dus niet het formulier ‘Verklaring Aannemer/Installateur VvE 10-15 jaar of 30 jaar’ van het Nationaal Energiebespaarfonds voor de Energiebespaarlening.

 


Is uw vraag niet beantwoord? Bel 085 401 17 62