Verwarming

Er zijn verschillende manieren om uw woning te verwarmen. Warmtepomp, gas, zonneboiler, stadsverwarming,  Check de mogelijkheden voor een bewuste keuze.

Hoeveel geluid maakt een warmtepomp?

Een hybride warmtepomp en een volledige warmtepomp op buitenlucht hebben een buiten-unit, die lijkt op een airco.

In een warmtepomp zitten een aantal bewegende onderdelen, zoals de ventilator om de lucht aan te zuigen en de compressor. Deze geluidsproducerende onderdelen zitten in de buiten-unit. Aangezien een warmtepomp in principe vergelijkbaar is met een koelkast - maar dan iets groter - maakt een warmtepomp iets meer geluid dan een koelkast.

Het moment dat een warmtepomp het meeste geluid maakt, is wanneer hij in de zogenaamde ontdooicyclus gaat. Hij zorgt dan dat de ventilator en de compressor niet vastvriezen, waardoor hij wat meer kracht moet zetten dan normaal. Dit gebeurt eigenlijk alleen als het erg koud is buiten. Dat is vooral in de herfst, winter en het vroege voorjaar, als de ramen dicht zijn en geluiden van buiten minder hoorbaar zijn. Maar een volledige warmtepomp kan ook 's nachts aangaan en werkt ook in de zomer voor warm water.

Zet de buiten-unit daarom op een plek waar jij en de buren er weinig last van hebben. Ook zijn er geluiddempende kasten te koop.

Waar kun je de buiten-unit bijvoorbeeld neerzetten?

 • Aan de zijkant van het huis.
 • Bij of achter een schuurtje of in een buitenkast (dan kun je hem ook uit het zicht zetten).
 • Op het dak van een aanbouw (als het dak niet gevoelig is voor trillingen).
 • Niet te dicht bij de buren.
 • Niet bij een slaapkamerraam dat vaak open staat.
 • Niet op het dak boven de woon- of slaapkamer.

Is uw vraag niet beantwoord? Bel 085 401 17 62
Moet ik voor een warmtepomp of bodemwarmtewisselaar een vergunning aanvragen?

Een bodemwarmtewisselaar of warmtepomp maakt gebruik van bodemenergie van een diepte van 80-200 meter. Een andere benaming is warmte-koude-opslag (WKO).

In de winter onttrekt het systeem warmte aan de bodem die in de warmtepomp wordt doorgegeven aan het gebouw. In de zomer onttrekt het systeem koude lucht die wordt doorgeven aan het gebouw.

Gesloten bodemenergiesysteem

Een gesloten bodemenergiesysteem wisselt warmte en koude uit met de bodem met behulp van kunststof bodemlussen die gevuld zijn met water en een anti-vriesmiddel. Het water komt niet in direct contact met het grondwater. Het kan gaan om een individuele woning, een aantal woningen of een klein utiliteitsgebouw.

Melden gesloten bodemenergiesysteem

Per 1 juli 2013 is het verplicht om de aanleg van een nieuw gesloten bodemenergiesysteem (warmtepomp, bodemwarmtewisselaar) te melden bij de gemeente. Voor een klein systeem geldt een meldingsplicht, voor een groot systeem (>70 kW) een vergunningplicht. Bestaande gesloten bodemenergiesystemen mogen vrijwillig gemeld worden.

 • Het melden van een gesloten bodemenergiesysteem gebeurt via het Omgevingsloket online. Je krijgt toegang tot het Omgevingsloket met DigiD.
 • Bedrijven melden via de Activiteitenbesluit Internet Module: https://www.aimonline.nl
 • De Omgevingsdienst Regio Arnhem ontvangt en behandelt de meldingen in opdracht van de gemeente. 
 • Er zijn geen kosten (leges) verbonden aan een melding of vergunningaanvraag.

Waarom melden?

Wanneer bodemenergiesystemen te dicht bij elkaar staan ontstaat er onderling negatieve beïnvloeding en wordt het rendement minder. Door nieuwe en bestaande systemen te melden, worden deze beschermd tegen negatieve beïnvloeding. Voor nieuwe systemen is het verplicht te melden, voor bestaande systemen is dit vrijwillig.

Open bodemenergiesystemen

Bij een open bodemenergiesysteem wordt grondwater uit de ene bron onttrokken en na gebruik terug in de bodem via de andere bron geïnfiltreerd. In de winter wordt grondwater uit de warme bron opgepompt en bijgewarmd door een warmtepomp voor verwarming. Het afgekoelde water wordt teruggepompt in een andere bron. Na ongeveer een half jaar wordt de circulatierichting omgedraaid. In de zomer wordt grondwater uit de koude bron gebruikt voor koeling. Het kan gaan om grotere collectieve systemen die meerdere afnemers bedienen of om kleinere individuele systemen. 

Melden van open bodemenergiesystemen

Open bodemenergiesystemen zijn vergunningplichtig. De provincie Gelderland is bevoegd gezag. Voor meer informatie kijk op: www.gelderland.nl


Is uw vraag niet beantwoord? Bel 085 401 17 62
Hoe komen we van het gas af?

Nu gebruikt nog zo’n 95 procent van alle woningen aardgas voor verwarming, warm water en koken. In 2050 niemand meer, zo wil de overheid. We moeten in Nederland los van het gas. Aardgas is een fossiele brandstof die zorgt voor de uitstoot van CO2. Deze uitstoot zorgt voor verdere opwarming van de aarde: slecht voor ons klimaat en onze leefomgeving.

We gebruiken aardgas in huis onder andere voor verwarming, koken en het verkrijgen van warm water uit de kraan en douche. Maar: er zijn alternatieven! Wat betekent het voor ons als consument om van aardgas af te stappen, en waar begin je?

1. Koken met inductie

Voor koken is er al jaren een aardgasloze oplossing: elektrisch koken met een inductieplaat. Daar hebben al veel mensen ervaring mee. Een inductiekookplaat is energiezuinig, want de warmte verdwijnt niet ongebruikt naast de pannen zoals bij koken met gas. Extra voordelen: de kookplaat is heel makkelijk schoon te houden, het is veiliger dan een gasvlam, en er komen geen verbrandingsgassen in huis.

2. De basis: goede tot zeer goede isolatie

Wonen zonder aardgas kan niet zonder je huis beter te isoleren (als de isolatie nu nog niet goed is). Een zeer goed geïsoleerd huis verbruikt veel minder energie voor verwarming dan een slecht geïsoleerd huis. Soms is ‘zeer goede isolatie’ lastig of niet te realiseren: dan doe je het zo goed mogelijk.

3. Ventilatie met warmteterugwinning

Goede ventilatie is nodig voor gezonde lucht in huis. Er zijn ventilatiesystemen die de warmte van de lucht die het huis uitgaat gebruiken om de nieuwe, frisse lucht van buiten alvast op te warmen. Zo heb je met weinig extra energie toch een gezonde lucht in huis.

4. Anders verwarmen: hoe doe je dat?

In plaats van de hr-ketel op aardgas zijn er verschillende mogelijkheden, de één duurzamer dan de andere:

 • een volledig elektrische warmtepomp (per woning of samen met een blok huizen)
 • een hybride warmtepomp: een kleine elektrische warmtepomp samen met een hr-ketel (dit is duurzaam als het aardgas vervangen wordt door groen gas)
 • een warmtenet in de wijk (stadsverwarming), waar je woning op is aangesloten
 • infraroodpanelen (alleen in bepaalde situaties duurzaam)
 • een pellet cv-ketel of biomassaketel op resthout.

Ook je radiatoren gaan (deels) veranderen. Warmtepompen en warmtenetten met lage temperatuur werken het beste met vloerverwarming, wandverwarming of speciale radiatoren voor lagetemperatuur-verwarming.

Kijk ook op Kan ik mijn huis verwarmen zonder aardgas?


Is uw vraag niet beantwoord? Bel 085 401 17 62
Wat zijn pellets en is een pelletkachel duurzaam?

Houtpellets zijn korrels van samengeperst hout zonder schors.  Ze worden verbrand in een speciaal toestel (pelletkachel of pelletketel) voor de verwarming van een woning of water.

Zijn pelletkachels duurzaam?

Pelletkachels stoten minder fijnstof uit dan open haarden en andere houtkachels (ook speksteenkachels en tegelkachels). Bij de verbranding van pellets komt in praktijksimulaties zo’n 80 procent minder fijnstof vrij dan bij de verbranding van houtblokken in een gewone houtkachel. Dat komt doordat houtpellets door de gelijkmatige samenstelling geschikt zijn voor een goede verbranding en doordat de verbranding optimaal is door de automatische regeling van de kachel. De uitstoot in de praktijk hangt af van hoe vaak en hoe lang de pelletkachel of biomassaketel gebruikt wordt, of er een goede rookgasafvoer is (door het dak, niet door de gevel) en of hij goed onderhouden wordt.

Toch zijn er ook kanttekeningen bij een pelletkachel als duurzame verwarming.

 • Het gebruik van open haarden en gewone houtkachels is door de uitstoot van fijnstof om gezondheidsredenen niet wenselijk. Pelletkachels stoten heel veel minder fijnstof uit, maar zijn dus niet vrij van uitstoot. Duurzame energiebronnen als wind en zon hebben bij de energie productie geen uitstoot van fijnstof.

 • Het gebruik van hout als brandstof kan tot minder uitstoot van CO2 leiden dan verwarming op aardgas, onder de voorwaarde dat de herkomst van de pellets in orde is.

 • Pellets zijn ook niet helemaal klimaatneutraal omdat er nog steeds fossiele brandstoffen (olie, kolen, gas) gebruikt worden voor bosbouw en het transport van hout.

 • Wil je zeker weten dat je verwarming niet bijdraagt aan luchtvervuiling? Neem dan een volledig elektrische warmtepomp of een hybride warmtepomp.

Duurzame pellets

Wanneer je een pelletkachel koopt, zorg dan dat je gebruik maakt van duurzame, lokaal geproduceerde pellets (PEFC gecertificeerd), en voldoen aan ENplusA1 en DINplus.

De EN+ norm is verdeeld in 3 categorieën; EN+ A1, EN+ A2 en EN+ B. De hogere kwaliteitsnormen zijn hierin A1 en A2. In deze categorieën dient men exact aan te kunnen tonen waar de grondstof vandaan komt. Bij A1 en A2 dient de pellet uit schoon onbehandeld hout te bestaan.

   

PEFC staat voor: Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes, het internationaal onafhankelijk keurmerk ter bevordering van duurzaam bosbeheer. Het uiteindelijke doel van PEFC is dat alle bossen ter wereld op een duurzame manier worden beheerd.

Deze certificering geeft een indicatie van de calorische waarde van de pellet. Hoe beter de kwaliteit van de pellet, hoe meer warmte ze produceren. Het resultaat is uiteraard meer comfort voor de bewoner. Din Plus is op dit moment de meest voorkomende norm opgelegd door het merendeel van de fabrikanten van verwarmingsketels en kachels.

 


Is uw vraag niet beantwoord? Bel 085 401 17 62
Kunnen sportclubs subsidie krijgen voor zonnepanelen en/of energiebesparende maatregelen?

De subsidieregeling Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties (EDS) richt zich op sportverenigingen en sportstichtingen. Per 1 januari 2019 gaat deze regeling EDS op in de nieuwe Subsidieregeling stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties. De Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I) voert deze subsidieregeling uit.

Om de bouw, het onderhoud en het beheer van sportaccommodaties, én de aanschaf en het onderhoud van sportmaterialen te stimuleren, kunnen amateursportorganisaties subsidie aanvragen. De regeling ‘bouw en onderhoud sportaccommodaties’ subsidieert sportgerelateerde kosten die vanaf 1 januari 2019 aan de organisatie gefactureerd worden. Horecagerelateerde activiteiten worden niet gesubsidieerd. Voor andere voorbeelden van kosten die wel of niet worden gesubsidieerd, kun je bij de regeling bekijken.

Hoogte subsidie

De regeling subsidieert 20% van de kosten van de activiteiten (inclusief btw). Per organisatie geldt een maximum subsidiebedrag van € 2,5 miljoen per kalenderjaar. Je mag meerdere aanvragen indienen.

Voor de gehele regeling is in 2019 een budget van € 87 miljoen beschikbaar. Dit wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van complete aanvragen.

Extra subsidie voor energiebesparende regelingen
Voor energiebesparende maatregelen of activiteiten om de toegankelijkheid van de accommodatie te verbeteren, kan aanvullende subsidie worden verstrekt. Deze subsidie bedraagt maximaal 15% van de kosten (inclusief btw).

Voorbeeld: Er moet een lichtmast voor veldverlichting vervangen worden. De aanschaf van materialen en kosten van arbeid komen in aanmerking voor deze regeling. De standaardsubsidie is 20%, maar LED-verlichting die voldoet aan de voorwaarden wordt voor 35% gesubsidieerd.

Welke energiebesparende maatregelen hiervoor in aanmerking komen, leest u in de Bijlage hieronder.


Is uw vraag niet beantwoord? Bel 085 401 17 62
Is er een speciaal energieloket, waar een VvE terecht kan met alle energievragen?

In 2017 is het VvE Energieloket Gelderland van start gegaan.

Het VvE Energieloket is beschikbaar voor alle (leden van) Vereniging van Eigenaren in Gelderland die aan de slag willen met de verduurzaming van hun gebouw. Het VvE Energieloket Gelderland geeft informatie hoe je het gebouw kan verbeteren op het gebied van comfort, energiezuinigheid, veiligheid en uitstraling.

Het biedt bijvoorbeeld ondersteuning door:

 • VvE’s een scan aan te bieden die de verduurzamingsmogelijkheden in kaart brengt
 • Actuele informatie
 • Informatie over beschikbare subsidies en leningen
 • Blogs met o.a. ervaringen van andere VvE’s
 • Informatiebijeenkomsten en activiteiten in de regio

De komende tijd wil het VvE Energieloket met zo veel mogelijk VvE’s in contact komen om de mogelijkheden te onderzoeken om binnen de huidige maandlasten gebouwen comfortabeler en energiezuiniger te maken.

Spreekt jou dit aan? Neem gerust contact op met het VvE Energieloket Gelderland via 085 – 060 89 39 of stuur een e-mail naar info@vve-energieloket.nl


Is uw vraag niet beantwoord? Bel 085 401 17 62
Wat is warmte koude opslag (WKO) en hoe kan ik hiermee verwarmen en koelen?

Een gebouw duurzaam verwarmen en koelen? Dat kan met warmte-koudeopslag (WKO) in combinatie met een warmtepomp. WKO is een betrouwbare energiebron, duurzaam, zuinig en comfortabel.

Wat is warmte-koudeopslag?

Een WKO-systeem slaat energie in de vorm van warmte of koude uit het gebouw en/of de omgeving op in de bodem. Aan bijna alle WKO’s wordt een warmtepomp gekoppeld, om de juiste temperatuur voor het gebouw te produceren. Door het gebruik van de warmtepomp en passieve koeling bespaart u met een WKO-systeem tot wel 60 procent aan verwarmingsenergie en 80 procent koelingsenergie.

Voor welke gebouwen?

Steeds meer vierkante meters gebouw worden in Nederland verwarmd en gekoeld via een WKO. WKO kent vele toepassingsvormen en kan onder andere gebruikt worden in:

 • (Grotere) Utiliteitsgebouwen of winkelcomplexen met doubletten
 • Glastuinbouw
 • Kleinere projecten met een recirculatiebron
 • Nieuwbouwprojecten
 • Renovatieprojecten, afhankelijk van de locatie en situatie
 • Datacenters

Bij deze type gebouwen loont het de moeite een KWO installatie te overwegen. WKO leidt tot een aanzienlijke energiebesparing en vermindering van CO2-uitstoot. De investeringskosten zijn hoger, maar worden door de besparing op de energiekosten op termijn terugverdient.

 


Is uw vraag niet beantwoord? Bel 085 401 17 62
Hoe kan ik in de woning besparen op verwarmen?

Een warm huis is comfortabel; toch kan er op verschillende manieren bespaard worden, zonder in te leveren op comfort. En als u weet dat ongeveer de helft van de energierekening besteed wordt aan verwarmen, loont dit zeker.

De basis ligt bij de cv-ketel:

 • Zorg dat deze goed onderhouden en afgesteld is. Een goed onderhouden en afgestelde cv stookt efficiënter en is veiliger in gebruik. 
 • Het loont om na een jaar of tien eens te kijken of een nieuwe ketel voldoende oplevert. Een ketel van voor 2005 kan hoogstwaarschijnlijk beter vervangen worden.
 • Een CV heeft een circulatiepomp. Deze verbruikt al gauw 100 - 200 euro per jaar aan electriciteit. Sinds 2015 hebben verwarmingsketels een modulerende (slimme) pomp die automatisch zachter gaan draaien als deze minder nodig is. Bij een relatief nieuwe verwarmingsketel kunt u ervoor kiezen alleen de circulatiepomp te vervangen.
 • Besparen kan ook goed door bewust te verwarmen:
 • Zet de thermostaat een graadje lager: hiermee bespaart u gemiddeld 7 procent op het energiegebruik voor verwarming.
 • Niet stoken in kamers die niet worden gebruikt levert nog veel meer besparing op. Een basistemperatuur van 15 graden is prima.
 • En ook: sluit alle tussendeuren goed. Hiermee verwarmt u de overige ruimtes niet alsnog onbewust mee.
 • Er zijn themostaten op de markt die u op afstand kunt bedienen, kunt programmeren en die nog andere handigheden hebben. Zo kunt u de thermostaat precies inregelen op de momenten dat u thuis bent.
 • Zet de verwarming eerder laag of uit: als u één uur voor vertrek of voor het slapengaan de thermostaat op 13 tot 15 graden zet, kunt u per jaar ongeveer 40 euro besparen. 

Is uw vraag niet beantwoord? Bel 085 401 17 62
Wat is een zonneboiler en wat kan ik ermee besparen?

Met een zonneboiler kunt u bijna de helft op uw energieverbruik voor warm water besparen.

Een zonneboiler gebruikt zonne-energie. Niet voor het opwekken van elektriciteit, maar voor warm kraanwater. Een zonneboiler geeft geen energie terug aan het energienet, zoals bij zonnepanelen het geval is, maar spaart aardgas uit door het verwarmen van water.

ZonneboilerEen zonneboiler bestaat uit één of meer zonnecollectoren op het dak om zonnewarmte op te vangen, een pomp en leidingen naar het voorraadvat.

Een zonneboiler is een milieuvriendelijk alternatief voor aardgas: bij gebruik van zonne-energie komt geen CO2 vrij en zonlicht raakt nooit op.

Een huishouden met 4 personen bespaart met een zonneboiler jaarlijks zo'n 200 m3 gas en 370 kg CO2-uitstoot.


Is uw vraag niet beantwoord? Bel 085 401 17 62
Hoe kan ik als winkelier energie besparen?

Door openstaande winkeldeuren gaat veel warmte verloren. Het gebruik van een automatische entreedeur en het correct plaatsen van een luchtgordijn kan een besparing opleveren van tientallen procenten.

Uit een pilotproject in Amsterdam en Tilburg blijkt dat een dichte winkeldeur (die automatisch opengaat als er een klant voor de deur staat) energie bespaart zonder dat de omzet daalt. Een dichte winkeldeur heeft geen invloed op het aantal klanten in de winkel.

Nevenvoordelen van dichte deuren zijn: verbeterde luchtkwaliteit in de winkel, minder tocht, minder ziekteverzuim van personeel, minder last van geluid van buiten en de ruimte is – in de zomer – makkelijker koel te houden. Ook schrikt een dichte deur dieven af.

Naar aanleiding van de resultaten van het pilotproject energiebesparing automatische entreedeur heeft Agentschap NL de factsheet Energie besparen? - Kijk eens naar uw entree! gemaakt.


Is uw vraag niet beantwoord? Bel 085 401 17 62
Kan ik mijn huis verwarmen zonder aardgas?

Er zijn verschillende manieren om woningen te verwarmen zonder aardgas. Deze kunnen we verdelen in drie categorieën:

 • Warmtenetten: dat zijn netwerken van leidingen onder de grond, waardoor warm water stroomt. Dat warme water, afkomstig van een warmtebron in de buurt, kan worden gebruikt om huizen te verwarmen. In huis heb je dan vloerverwarming en/of wandverwarming, of radiatoren.
 • Elektrische oplossingen: je kunt jouw huis ook met elektrische apparaten verwarmen. In bijna alle gevallen gebruik je dan een warmtepomp. Die verwarmt het huis als een soort “omgekeerde koelkast”. In huis heb je dan meestal vloerverwarming en/of wandverwarming.
 • Biogas: dat is gas dat wordt geproduceerd door de vergisting van mest of andere afvalproducten. In een woning werkt biogas exact hetzelfde als aardgas voor verwarmen en koken, maar de herkomst van biogas is duurzaam.

Het alternatief met warmtenetten of biogas voor wonen zonder aardgas, zijn collectieve systemen. Dat betekent dat je niet alleen kunt beslissen om op zo'n systeem aangesloten te worden, het gaat altijd om meerdere huizen en vaak hele buurten. Gemeenten, netwerkbedrijven, buurtinitiatieven en andere partijen zullen dit soort projecten samen moeten oppakken.

Op de website van HIER verwarmt kun je op een kaart zien in welke gebieden aardgasvrij wonen is gerealiseerd of waar al een plan is om aardgasvrij te worden.


Is uw vraag niet beantwoord? Bel 085 401 17 62
Kan ik subsidie krijgen als ik investeer in duurzame warmte en minder gasverbruik?

Met de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) kun je als particulier of bedrijf een tegemoetkoming krijgen voor de aanschaf van

 • zonneboilers,
 • warmtepompen,
 • biomassaketels en
 • pelletkachels.

De hoogte van het subsidiebedrag per apparaat hangt af van het soort zonneboiler, warmtepomp, biomassaketel of pelletkachel en de energieprestatie.

Ook gelden voor de apparaten specifieke technische eisen om in aanmerking te komen voor deze Investeringssubsidie. Bekijk de eisen, goedgekeurde types en subsidiebedragen op de specifieke webpagina's over zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels of pelletkachels op de website van RVO.

De meerjarige regeling opende op 1 januari 2016 en loopt tot en met 31 december 2020. Aanvragen kan tot en met 31 december 2019 (17.00 uur). In 2019 is er € 100 miljoen subsidie beschikbaar voor zakelijke gebruikers en particulieren. De voorwaarden en technische eisen voor de subsidie vind je op de website van RVO.

Wil je meer weten over warmtetechnieken, de kosten en de besparing die het oplevert, kijk dan op de website Duurzamewarmte.nl. Hier vind je een handige tool voor advies op maat en informatie over betrouwbare leveranciers en beschikbare subsidie.


Is uw vraag niet beantwoord? Bel 085 401 17 62