Windenergie

Windenergie is een van de belangrijkste duurzame energiebronnen. De capaciteit wordt steeds groter en vormt ook in de gebouwde omgeving een belangrijke aanvulling op zonne-energie.

Wat zijn de mogelijkheden van windmolentjes bij of op de woning?

Een kleine windmolen – of windturbine – aan bedrijf of huis kan. Net als zonnepanelen levert dit eigen opgewekte (groene) stroom op en daarmee is het een duurzame keuze. Een windmolen aan huis is echter een grotere opgave dan het plaatsen van panelen. Zo is er veel voorbereiding nodig, zoals een studie naar het windaanbod, het doorrekenen van de constructie en het aanvragen van de vergunning. Een huisturbine heeft echter pas zin als de molen voldoende wind kan vangen en de aanschafprijs is nog relatief hoog.

Maar de ontwikkelingen gaan hard. Veel bedrijven zijn bezig met het commercieel aanbieden en doorontwikkelen van kleine windmolens. En er wordt veel geëxperimenteerd. Op dit moment is men met name nog gericht op bedrijven en bedrijventerreinen, maar ook voor thuis wordt er volop getest. Zo loopt er bij de Rijn en IJssel Energiecoöperatie op dit moment een proef met kleine windmolens die ook in het ‘Laat maar waaien’-project gebruikt zijn.

Toch interesse in windenergie, maar geen goede eigen locatie? Via diverse wegen kunt u deelnemen in Hollandse windmolens. Op de windmolenpagina van Milieu Centraal is een overzicht te vinden van de mogelijkheden.


Is uw vraag niet beantwoord? Bel 085 401 17 62
Wat zijn winddelen waar kan ik deze kopen?

Met een wind(aan)deel koopt u letterlijk een stukje windmolen. Met dit stukje windmolen - een Wind(aan)deel - wordt u mede-eigenaar van een Nederlandse windmolen en wekt u zelf écht groene stroom op. Deze stroom wordt op mindering gebracht op uw stroomrekening in het geval u winddelen heeft. In het geval dat u windaandelen heeft wordt de stroom lokaal en groen opgewekt en ontvangt u een jaarlijks rendement.

In Nederland kunnen landelijk winddelen gekocht worden via de Windcentrale. Maar ook lokaal kunnen windmolens gebouwd gaan worden met deelname van de lokale bewoners. Dan is het nodig dat een coöperatie de zogenoemde participaties gaat organiseren. Hou uw eigen omgeving in de gaten voor de mogelijkheden. 

In Arnhem is op dit moment Rijn en IJssel Energiecoöperatie druk bezig om Windpark Koningspleij te realiseren. Daarvoor zijn nu nog windaandelen beschikbaar.


Is uw vraag niet beantwoord? Bel 085 401 17 62
Welke windprojecten zijn er in Duiven?

Windpark DuivenIn Duiven is één windpark met 4 windmolens in de Duivense broek, ten noorden van de A12. Het windpark produceert jaarlijks ca. 18.000 MWh duurzame energie, genoeg om aan de elektriciteitsbehoefte van ca. 5.000 huishoudens te voldoen.


Is uw vraag niet beantwoord? Bel 085 401 17 62
Ik wil als ondernemer hernieuwbare energie produceren. Hoe kan ik SDE+ subsidie aanvragen?

Bedrijven en (non-profit) instellingen die hernieuwbare energie (gaan) produceren, kunnen gebruik maken van de subsidieregeling Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+).

De subsidieregeling is bedoeld voor hernieuwbare energietechnieken en is onderverdeeld in de categorieën Biomassa, Geothermie, Water, Wind (land, meer en dijk) en Zon. De SDE+ categorie Wind op Zee heeft haar eigen budget en aanvraagprocedure.

Met de SDE+ stimuleert het ministerie van Economische Zaken de ontwikkeling van een duurzame energievoorziening in Nederland. Duurzame energie is beter voor het milieu, maakt Nederland minder afhankelijk van fossiele brandstoffen en is goed voor de economie.

Najaarsronde

De SDE+ voorjaarsronde 2019 is gesloten. De najaarsronde loopt van dinsdag 29 oktober 9.00 tot donderdag 14 november 17.00. Kijk voor meer informatie op de website van het RVO. Op dinsdag 24 september 2019 (ochtend of middag) is er in Zwolle een informatiebijeenkomst over de SDE+ najaarsronde.

Verbreding SDE+

Dit is het laatste jaar waarin de SDE+ in de huidige vorm bestaat. Vanaf 2020 wordt de SDE+ verbreed onder de noemer stimuleringsregeling duurzame energietransitie (SDE++). De regeling beperkt zich niet meer tot duurzame energieproductie maar gaat zich richten op CO2-reductie. Met de SDE+(+) wil het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) de productie van duurzame energie stimuleren.


Is uw vraag niet beantwoord? Bel 085 401 17 62