Zonne-energie

De meest gebruikte zonnepanelen zetten 14 tot 18 procent van het zonlicht dat er op valt om in elektriciteit. In 2 tot 3 jaar heeft een zonnepaneel al meer CO2-uitstoot bespaard dan het kostte om het paneel te maken. Daarna leveren uw zonnepanelen nog 22 jaar milieuvoordeel op!

Waarom zou ik investeren in zonnepanelen?
 
Zonnepanelen zijn milieuvriendelijk en betaalbaar. De prijs is de afgelopen vijf jaar met bijna een kwart gedaald. Ook bij bewolkt weer en in de winter is er voldoende licht om met zonnepanelen elektriciteit op te wekken. Zonnepanelen kunnen op een duurzame manier voorzien in een groot deel van uw stroombehoefte: zonlicht is namelijk onuitputtelijk en bij de omzetting van zonlicht naar elektriciteit ontstaan geen broeikasgassen of schadelijke stoffen. Investeren in zonnepanelen geeft een rendement dat vergelijkbaar is met een rente van 5 procent op een spaarrekening.
 

Is uw vraag niet beantwoord? Bel 085 401 17 62
Wat zijn de kosten, opbrengsten en rendementen van zonnepanelen?

De forse groei van zonnestroom in Nederland is onder meer het gevolg van de sterke prijsdaling van zonnepanelen. Een gemiddeld Nederlands gezin is al sinds eind 2011 voordeliger uit met zonnepanelen, ook zonder subsidies. Het rendement van een investering in zonnepanelen is vergelijkbaar met een rente van rond 5 procent op een spaarrekening, concludeert Milieu Centraal op basis van eigen berekeningen.

Een zonnepanelensysteem van tien panelen kost inclusief omvormer en installatie ongeveer 4600 euro (prijspeil mei 2016). De prijzen van zonnepanelen dalen gestaag, door technische ontwikkelingen en schaalvergroting. Vraag meerdere offertes aan, voor actuele prijzen en goede prijs-kwaliteitvergelijking! 

Een voorbeeldberekening van de besparing op stroomkosten: reken bij nieuwe zonnepanelen op 260 Wattpiek vermogen per paneel. Dat levert per paneel jaarlijks 225 kWh stroom op. Jaarlijks produceert een zonnepanelensysteem van tien panelen (2600 Wattpiek) ruim 2200 kWh elektriciteit: bij de leverancier zou u daar momenteel 450 euro voor betalen (prijspeil 2016). Wat een investering in zonnepanelen nog interessanter maakt, is dat de prijs van elektriciteit van het elektriciteitsnet naar verwachting kan stijgen, terwijl u met zonnepanelen jarenlang stroom opwekt waar u niets voor hoeft te betalen.


Is uw vraag niet beantwoord? Bel 085 401 17 62
Als ik zonnepanelen neem, wat gebeurt er met mijn energierekening?

Zonnepanelen wekken stroom op. Daarmee verlagen zonnepanelen uw kosten voor elektriciteit of, bij voldoende zonnepanelen, kan uw rekening voor wat betreft elektriciteit zelfs flink omlaag gaan. Wat u niet in de woning zelf gebruikt, kunt u terugleveren aan het net. Er zijn ook zonnepanelen die warmte opwekken, zoals zonneboilers. De meeste woningen houden echter een aansluiting op het gasnet. Voor gas en warmte blijft u dus betalen aan het energiebedrijf. Over het algemeen betreft dit circa 60% van uw energierekening.


Is uw vraag niet beantwoord? Bel 085 401 17 62
Wat is saldering van zonne-energie en hoe werkt de regeling?

Meestal produceren zonnepanelen stroom op een moment dat de eigenaar geen stroom gebruikt. Die stroom wordt dan geleverd aan het elektriciteitsnet. De energieleverancier verrekent de levering vervolgens met de elektriciteitsrekening (dat heet salderen) en betaalt daarvoor dezelfde prijs als u betaalt voor uw stroom (gemiddeld 20 cent per kWh, prijspeil 2016). Zij betalen daardoor geen energiebelasting op dit gedeelte. 

Deze zogenoemde salderingsregeling blijft in ieder geval tot 2020 in stand. Salderen heeft wel een maximum: levert u jaarlijks meer stroom aan het net dan wat u van het net afneemt, dan krijgt u een lagere vergoeding voor het overschot dat u produceert. 

Deze saldering van duurzaam opgewekte elektriciteit geldt alleen voor kleinverbruikers (naast huishoudens bijvoorbeeld scholen, verenigingen van eigenaren en sportparken). Bij een vereniging van eigenaren wordt gekeken naar het totale gezamenlijke stroomgebruik, tenzij een stroomverdeler wordt gebruikt. Deze verdeelt de geproduceerde stroom over de verschillende, individuele aansluitingen.

In 2020 wordt de salderingsregeling vervangen

De salderingsregeling zal na 2020 veranderen. Minister Wiebes (EKZ) heeft in een brief aan de Tweede Kamer op 15 juni 2018 aangekondigd hoe hij het stimuleringsbeleid voor lokale hernieuwbare elektriciteitsproductie wil vormgeven. In de brief bespreekt hij verschillende regelingen en aanpassingen van het huidige beleid, waaronder de de salderingsregeling, de postcoderoosregeling, en een ontwikkelfonds voor coöperaties.

Minister Wiebes werkt aan een nieuwe subsidieregeling voor huishoudens en bedrijven die zelf duurzame elektriciteit opwekken. Het uitgangspunt bij de nieuwe regeling is een gemiddelde terugverdientijd van circa zeven jaar. Dat schrijft minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat in de brief aan de Tweede Kamer.

De terugleversubsidie is een vergoeding voor de stroom die aan het elektriciteitsnet is teruggeleverd. De opgewekte stroom zelf verbruiken blijft aantrekkelijk, omdat huishoudens en bedrijven hierover ook na 2020 geen energiebelasting en geen ODE betalen. In 2020 vervangt de regeling de huidige salderingsregeling, waarbij jaarlijks van tevoren een subsidieplafond wordt vastgesteld. Voor gebruikers van de salderingsregeling komt er een soepele overgang.

De minister wil het voorstel voor de nieuwe terugleversubsidie deze zomer gereed hebben.

De brief van Wiebes is te lezen via deze link


Is uw vraag niet beantwoord? Bel 085 401 17 62
Wat verandert er na 2020 als de salderingsregeling wordt vervangen?

Minister Wiebes (EKZ) kondigt in zijn brief aan de Tweede Kamer van 15 juni 2018. aan hoe hij het stimuleringsbeleid voor lokale hernieuwbare elektriciteitsproductie wil vormgeven. In de brief bespreekt hij verschillende regelingen en aanpassingen van het huidige beleid, waaronder de de salderingsregeling, de postcoderoosregeling, en een ontwikkelfonds voor coöperaties.

Minister Wiebes werkt aan een nieuwe subsidieregeling voor huishoudens en bedrijven die zelf duurzame elektriciteit opwekken. De nieuwe regeling richt zich behalve op de stimulering van zonne-energie, ook op andere hernieuwbare energiebronnen zoals windenergie. Het uitgangspunt bij de nieuwe regeling is een gemiddelde terugverdientijd van circa zeven jaar. Dat schrijft minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat in de brief aan de Tweede Kamer.

De terugleversubsidie is een vergoeding voor de stroom die aan het elektriciteitsnet is teruggeleverd. De opgewekte stroom zelf verbruiken blijft aantrekkelijk, omdat huishoudens en bedrijven hierover ook na 2020 geen energiebelasting en geen ODE betalen. In 2020 vervangt de regeling de huidige salderingsregeling, waarbij jaarlijks van tevoren een subsidieplafond wordt vastgesteld. Voor gebruikers van de salderingsregeling komt er een soepele overgang.

Wiebes onderzoekt of ook grotere gebouwen - zoals scholen of kantoren - in de regeling kunnen worden opgenomen. Deze gebouwen verschillen in de omvang van hun opweksystemen, maar ook in hun energie-verbruikstarieven. De minister kijkt hoe de regeling deze groep goed kan bedienen zonder dat de regeling te ingewikkeld wordt. Verder onderzoekt hij of de Postcoderoosregeling voor ondersteuning van energiecoöperaties kan overgaan in een terugleversubsidie.

Op 28 januari 2019 heeft minister Wiebes in een uitstelbrief aan de kamer aangekondigd dat de invoering van de terugleversubsidie op 1 januari 2021 start. Het concreet uitgewerkt voorstel voor de omvorming van de salderingsregeling komt einde van het eerste kwartaal van 2019.


Is uw vraag niet beantwoord? Bel 085 401 17 62
Is mijn dak geschikt voor zonnepanelen?

Zonatlas laat in één oogopslag zien welke daken geschikt zijn voor het plaatsen van zonnepanelen en het opwekken van zonne-energie. Door middel van een eenvoudige rekenmodule kunt u snel uitrekenen wat de investering kan opleveren.

Bent u benieuwd naar uw mogelijkheden? Voer uw adresgegevens in of zoek uw gemeente op in de kaart.


Is uw vraag niet beantwoord? Bel 085 401 17 62
Welke leverancier moet ik kiezen voor zonnepanelen?

Er zijn in Nederland inmiddels meer dan duizend leveranciers van zonnepanelen, dus u hebt wat te kiezen. Vier van de tien zonnepanelen zijn gemaakt in China, een kwart in Duitsland en zowel uit Japan als Noord-Amerika is 12 procent afkomstig. Kijk in de volgende drie stappen op de website van Milieucentraal waar u op moet letten bij de keuze van leverancier en systeem.


Is uw vraag niet beantwoord? Bel 085 401 17 62
Kan ik meedoen aan een collectieve inkoopactie van zonnepanelen?

Het Energieloket organiseert voor woningeigenaren in de gemeente Doesburg, Duiven, Westervoort en Zevenaar een gezamenlijke inkoopactie van zonnepanelen, spouwmuur- en vloerisolatie met Winst uit je woning. 

Schrijf u geheel vrijblijvend in en ontvang een onafhankelijk advies op www.liemersenergieloket.nl/winstuitjewoning.

 


Is uw vraag niet beantwoord? Bel 085 401 17 62
Moet ik een vergunning aanvragen voor het plaatsen van zonnepanelen?

In de meeste gevallen is geen (omgevings-)vergunning nodig voor plaatsing van zonnepanelen of zonnecollectoren. Soms is een vergunning wel nodig. Bijvoorbeeld als het niet past in het plaatselijke bestemmingsplan. Vraag uw gemeente hierover.

Voor plaatsing van zonnepanelen en zonnecollectoren gelden wel bepaalde regels. Zo moet de hellingshoek van de collector of het paneel hetzelfde zijn als die van het dak.

In de brochure "Zonnecollectoren en zonnepanelen" van de rijksoverheid leest u meer over de voorwaarden voor vergunningvrij en vergunningplichtig bouwen van zonnecollectoren
en -panelen.

Op Omgevingsloket kunt u een vergunningcheck doen voor het plaatsen van zonnepanelen of zonnecollectoren.


Is uw vraag niet beantwoord? Bel 085 401 17 62
Wat is de vergoeding als ik stroom teruglever aan het net?

Meestal produceren zonnepanelen stroom op een moment dat de eigenaar geen stroom gebruikt. Die stroom wordt dan geleverd aan het elektriciteitsnet. De energieleverancier verrekent de levering vervolgens met de elektriciteitsrekening (dat heet salderen) en betaalt daarvoor dezelfde prijs als u betaalt voor uw stroom (gemiddeld 20 cent per kWh, prijspeil 2016). Deze zogenoemde salderingsregeling blijft in ieder geval tot 2023 in stand.

Salderen heeft wel een maximum: levert u jaarlijks meer stroom aan het net dan wat u van het net afneemt, dan krijgt u een lagere vergoeding voor het overschot dat u produceert. Een voorbeeld: u verbruikt 2000 kWh stroom per jaar en levert via uw zonnepanelen 2500 kWh aan het elektriciteitsnet. Het energiebedrijf moet voor 2000 kWh geleverde stroom het geldende stroomtarief betalen (20 cent per kWh, prijspeil 2016); voor de overige 500 kWh mag het een lager tarief betalen (minimaal 8 cent per kWh, inclusief btw). Het energiebedrijf mag het lagere tarief zelf vaststellen, sommige betalen 8 cent, andere wat meer. Het is dus de moeite waard om verschillende bedrijven met elkaar te vergelijken. Op internet staan overzichten; zoek bijvoorbeeld op 'terugleveren stroom en salderen'.
 


Is uw vraag niet beantwoord? Bel 085 401 17 62
Ik heb zonnepanelen gekocht. Hoe kan ik de BTW terugvragen?

Als u als particulier zonnepanelen koopt en u voldoet aan een aantal voorwaarden, kunt u de btw op aanschaf en installatie terugvragen van de Belastingdienst.

Op de website van Milieucentraal leest u een eenvoudig stappenplan hoe u dit kunt doen.

Dit fiscaal voordeel voor aanschaf van zonnepanelen voor particulieren blijft onverminderd beschikbaar! Er is op dit moment ook geen sprake van een datum waarop dit fiscale voordeel van bijna 20% op de aanschaf zou komen te vervallen.


Is uw vraag niet beantwoord? Bel 085 401 17 62
Ik heb niet zo'n gunstige situatie voor zonnepanelen. Leveren deze nog voldoende op?

Ook dit kunt u beoordelen door gebruik te maken van Zonatlas. Door het gebruik van een zeer nauwkeurig hoogtebestand en een gedetailleerde zoninstralingsberekening zijn dit soort schaduwgevende obstakels meegenomen in de bepaling of een dak (zeer) geschikt is of niet. Zonatlas maakt gebruik van de meest recente beschikbare hoogte-informatie van uw gemeente. Dit bestand is enkele maanden tot enkele jaren oud. Hierdoor kan het zijn dat de huidige situatie afwijkt van de berekende situatie. 


Is uw vraag niet beantwoord? Bel 085 401 17 62
Ik heb een oud dak; kunnen daar ook zonnepanelen op?

De constructie van uw dak moet het gewicht van de zonnepanelen kunnen dragen. Als u twijfelt over de draagconstructie van uw dak, is ons advies om deze door een bouwkundige te laten inspecteren en te keuren. Een zonnepanelensysteem gaat namelijk minimaal twintig jaar mee. Uw dak moet gedurende deze tijd dan ook stabiel zijn.

 


Is uw vraag niet beantwoord? Bel 085 401 17 62
Wat is de relatie tussen het asbestverbod en energiebesparing?

Vanaf 2024 zijn asbestdaken in Nederland naar verwachting verboden. Het verwijderen van het asbestdak is een goed moment om het dak beter te isoleren en/of  zonnepanelen te plaatsen.

Met een geïsoleerde binnenzijde van het dak beperken bedrijven warmteverlies via schuin dak (erkende energiemaatregel 4a). Dikwijls worden asbestverwijdering, plaatsing van isolatiedak, zonnepanelen en LED-verlichting in 1 arbeidsgang meegenomen. De renovatie wordt zo bekostigd met subsidies en energiebesparingen.

De bedrijfsruimte wordt behalve duurzaam ook comfortabeler en meer waard.


Is uw vraag niet beantwoord? Bel 085 401 17 62
Wat is een zonneboiler en wat kan ik ermee besparen?

Met een zonneboiler kunt u bijna de helft op uw energieverbruik voor warm water besparen.

Een zonneboiler gebruikt zonne-energie. Niet voor het opwekken van elektriciteit, maar voor warm kraanwater. Een zonneboiler geeft geen energie terug aan het energienet, zoals bij zonnepanelen het geval is, maar spaart aardgas uit door het verwarmen van water.

ZonneboilerEen zonneboiler bestaat uit één of meer zonnecollectoren op het dak om zonnewarmte op te vangen, een pomp en leidingen naar het voorraadvat.

Een zonneboiler is een milieuvriendelijk alternatief voor aardgas: bij gebruik van zonne-energie komt geen CO2 vrij en zonlicht raakt nooit op.

Een huishouden met 4 personen bespaart met een zonneboiler jaarlijks zo'n 200 m3 gas en 370 kg CO2-uitstoot.


Is uw vraag niet beantwoord? Bel 085 401 17 62
Ik kan of wil geen zonnepanelen op mijn eigen dak. Is het mogelijk om deel te nemen aan een zonnepark bij mij in de buurt?

Het is mogelijk om deel te nemen aan een zonnepark. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de lokale energiecoöperatie in uw gemeente.

Er wordt in Zevenaar en Duiven een zonnepark gerealiseerd door Energie van Hollandsche bodem. Het zonnepark is beschikbaar voor inwoners en kleine bedrijven die wonen of gevestigd zijn in de postcodegebieden binnen de postcoderoos.


Is uw vraag niet beantwoord? Bel 085 401 17 62
Wat is een postcoderoosproject ?

De postcoderoosregeling vloeit voort uit het Energieakkoord 2013 en is bedoeld om de opwekking van lokale en duurzame energie te stimuleren. Met de postcoderoosregeling krijgen lokale bewoners de mogelijkheid gezamenlijk in een coöperatie of vereniging van eigenaren te investeren in duurzame energie. In ruil hiervoor krijgen de deelnemers een korting op de energienota. Deelnemers in een energie-coöperatie zijn tot maximaal 10.000 kWh vrijgesteld van energiebelasting. 

Voorbeeld: coöperatie X heeft een zonne-installatie in eigendom die jaarlijks 50.000 kWh aan elektriciteit opwekt. De coöperatie heeft 20 leden die allemaal voor een gelijk bedrag deelnemen in de coöperatie. Dit betekent dat de leden jaarlijks een korting van 2500 kWh x € 0,1007= € 251,75 in mindering krijgen op hun energienota. Inclusief 21% btw is de jaarlijkse korting € 304,62. Deze korting wordt door het energiebedrijf verrekend.

U kunt meer informatie krijgen door contact op te nemen met de lokale energiecoöperatie in uw gemeente. Ook Energie van Hollandsche bodem maakt gebruik van deze regeling voor het zonnepark in Duiven en Zevenaar.


Is uw vraag niet beantwoord? Bel 085 401 17 62
Ik woon in een VvE. Wat kan ik doen met zonnepanelen?

Per 1 januari 2016 komen leden van coöperaties en verenigingen van eigenaren in aanmerking voor een belastingkorting van 9 cent/kWh op hun gezamenlijk opgewekte hernieuwbare energie. Deze regeling geldt voor kleinverbruikers die samen eigenaar zijn van een productie-installatie en die in een zogenaamde postcoderoos rondom deze productie-installatie wonen. In het Kennisdossier van Hieropgewekt staat meer over de juridische, organisatorische en financiële aspecten van deze regeling. Ook wordt aandacht besteed aan aansluitingen op het net en locatie-aspecten.

Voor saldering voor VvE's geldt dat wordt gekeken naar het totale gezamenlijke stroomgebruik, tenzij een stroomverdeler wordt gebruikt. Deze verdeelt de geproduceerde stroom over de verschillende, individuele aansluitingen.


Is uw vraag niet beantwoord? Bel 085 401 17 62
Is er een speciaal energieloket, waar een VvE terecht kan met alle energievragen?

Op 2 oktober 2017 is het VvE Energieloket Gelderland van start gegaan.

Het VvE Energieloket is beschikbaar voor alle (leden van) Vereniging van Eigenaren in Gelderland die aan de slag willen met de verduurzaming van hun gebouw. Het VvE Energieloket Gelderland geeft informatie hoe u uw gebouw kan verbeteren op het gebied van comfort, energiezuinigheid, veiligheid en uitstraling.

Het biedt bijvoorbeeld ondersteuning door:

  • VvE’s een scan aan te bieden die de verduurzamingsmogelijkheden in kaart brengt
  • Actuele informatie
  • Informatie over beschikbare subsidies en leningen
  • Blogs met o.a. ervaringen van andere VvE’s
  • Informatiebijeenkomsten en activiteiten in de regio

De komende tijd wil het VvE Energieloket met zo veel mogelijk VvE’s in contact komen om de mogelijkheden te onderzoeken om binnen de huidige maandlasten gebouwen comfortabeler en energiezuiniger te maken.

Spreekt dit u aan? Neem gerust contact op met het VvE Energieloket Gelderland via 085 – 060 89 39 of stuur een e-mail naar info@vve-energieloket.nl


Is uw vraag niet beantwoord? Bel 085 401 17 62
Ik woon in een monument. Wat kan ik doen met zonnepanelen?

Wilt u zonnepanelen plaatsen op een monument? Kijk dan op pagina van de gemeente wat het beleid is ten aanzien van monumenten en zonne-energie in uw gemeente.

In de brochure "Zonnecollectoren en zonnepanelen" van de rijksoverheid leest u meer over de voorwaarden voor vergunningvrij en vergunningplichtig bouwen van zonnecollectoren
en -panelen.


Is uw vraag niet beantwoord? Bel 085 401 17 62